vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016

Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową

Oprócz księgi podatkowej przepisy rozporządzenia przewidują także prowadzenie dodatkowych ewidencji, które pozostają z nią w funkcjonalnym związku. Najczęściej przepisy nie określają wzoru ewidencji, a jedynie wyznaczają minimalny zakres danych, który powinien być w nich ujęty.

Ewidencja sprzedaży

Służy ewidencjonowaniu w miejscu prowadzenia działalności przychodu nieudokumentowanego fakturami. Zobowiązani do jej prowadzenia są podatnicy, którzy:

 • zlecili prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu (§ 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia),
   
 • ewidencjonują przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w terminie do 20. dnia następnego miesiąca (§ 30 ust. 3 rozporządzenia),
   
 • prowadzą przedsiębiorstwo wielozakładowe i posiadają jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów dla wszystkich zakładów (§ 9 ust. 3 rozporządzenia),
   
 • prowadzą handel obwoźny lub obnośny i w miejscu wykonywania działalności nie przechowują podatkowej księgi przychodów i rozchodów (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

Zapisów w ewidencji sprzedaży dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Przychody osiągnięte ze sprzedaży towarów i usług na podstawie tej ewidencji wpisuje się w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca w kolumnie 7 księgi "Wartość sprzedanych towarów i usług".

Omawianej ewidencji sprzedaży nie prowadzą podatnicy, którzy:

 • ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących (§ 8 ust. 3 rozporządzenia); mogą oni dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca na podstawie danych z raportów miesięcznych (§ 20 ust. 2 rozporządzenia),
   
 • dokonują sprzedaży dokumentowanej wyłącznie fakturami (§ 30 ust. 3 rozporządzenia) - mogą oni wpisywać przychody do księgi na podstawie dziennego zestawienia faktur (§ 19 ust. 3 rozporządzenia); z kolei gdy prowadzą ewidencję sprzedaży dla celów VAT - zapisów mogą dokonywać na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie tej ewidencji (§ 21 ust. 1 rozporządzenia).

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

O obowiązku jej prowadzenia mówi § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Przepis ten nie określa jednak zasad jej prowadzenia, odsyłając w tym zakresie do ustawy o pdof. Zakres danych, które powinna zawierać przedmiotowa ewidencja wskazuje art. 22n ust. 2 ustawy o pdof. Sankcją za nieprowadzenie tej ewidencji jest nieuznanie za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych księguje się w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Ewidencja wyposażenia

Obejmuje rzeczowe składniki majątku (wyposażenie) związane z wykonywaną działalnością, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Wpisuje się w niej te składniki majątku, których wartość początkowa jest wyższa niż 1.500 zł (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej dane wskazane w § 4 ust. 3 rozporządzenia. Kwotę wydatkowaną na zakup wyposażenia ujmuje się w kolumnie 13 księgi "Pozostałe wydatki".

Karty przychodów pracowników

Indywidualne karty przychodów prowadzą przedsiębiorcy, którzy zatrudnionym pracownikom dokonują wypłat należności ze stosunku pracy stanowiących przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o pdof. Karty przychodów powinny zawierać co najmniej dane wskazane w § 5 pkt 2 rozporządzenia.

Ewidencje właściwe dla lombardu i kantoru

Do prowadzenia ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy zobligowani są podatnicy prowadzący działalność lombardową. Dane podlegające ewidencjonowaniu określa § 6 pkt 2 rozporządzenia. Kwotę prowizji stanowiącą wartość spłaconych w danym miesiącu odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonych pożyczek wpisuje się na koniec miesiąca do kolumny 7 księgi "Wartość sprzedanych towarów i usług".

Z kolei ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych prowadzą podatnicy wykonujący działalność kantorową (§ 6 pkt 1 rozporządzenia). Ewidencjonowaniu podlegają wszelkie transakcje i operacje powodujące zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej w kantorze. Ewidencja prowadzona jest według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2220). Miesięczną kwotę przychodu ze sprzedaży wartości dewizowych, wynikającą z przedmiotowej ewidencji, podatnicy wpisują na koniec miesiąca w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług".

Pozostałe ewidencje

W celu prawidłowego ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Obowiązek jej prowadzenia wynika z art. 23 ust. 5 ustawy o pdof i dotyczy podatników, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej wykorzystują samochody osobowe użytkowane na podstawie umów cywilnoprawnych lub własne, ale niewprowadzone do ewidencji środków trwałych. Prowadzenie tej ewidencji zgodnie z określonymi w ustawie wymogami jest warunkiem koniecznym dla uznania wydatków ponoszonych na eksploatację tych pojazdów do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy nie określają wzoru, a tylko podstawowy zakres danych wykazywanych w ewidencji (art. 23 ust. 7 ustawy o pdof). Odniesieniu do kosztów podatkowych podlegają wydatki w wysokości mieszczącej się w granicach limitu, tzw. kilometrówki (iloczyn stawki za 1 km przebiegu pojazdu oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów wynikającej z ewidencji). Tak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof. Wydatki z powyższego tytułu podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ujmuje się w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Ponadto podatnicy prowadzący księgę podatkową prowadzą często ewidencję magazynową w celu nadzoru nad przychodami i rozchodami zapasów w magazynie bądź rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych z powierzonego im mienia. Należy zaznaczyć, iż prowadzenie takiej ewidencji nie jest wymagane przez przepisy ustawy o pdof ani też przepisy rozporządzenia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
11
12
17
18
19
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.