vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Licencja na program komputerowy o niskiej wartości

Zakupiliśmy licencję jednostanowiskową na program komputerowy za kwotę netto 1.800 zł. Spełnia ona warunki dla wartości niematerialnej i prawnej. Czy jednak, ze względu na niską wartość, możemy wydatek na jej zakup ująć bezpośrednio w kosztach w księgach rachunkowych?

Definicję wartości niematerialnych i prawnych zawiera art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, za wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności m.in. licencje.

W przypadku gdy zakupiona licencja na program komputerowy spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej, to zasadniczo ujmuje się ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a od jej wartości początkowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisy te, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dokonywane są z uwzględnieniem zasad określonych w art. 32 ust. 1-4 i ust. 6 tej ustawy. W księgach rachunkowych licencję na program komputerowy, która została zakwalifikowana do wartości niematerialnych i prawnych, ujmuje się zapisem:

- Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Ewidencja księgowa odpisu amortyzacyjnego od tej licencji może przebiegać następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub odpowiednie konto w zespole 5,

- Ma konto 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych".

W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Wynika to z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy zakupiona wartość niematerialna i prawna w ocenie jednostki ma nieistotną wartość, to na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jej wartości początkowej (nie wcześniej niż w miesiącu przyjęcia jej do używania). Jednostki same ustalają, jaka wartość początkowa składnika majątku zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych jest w ich ocenie nieistotna.

Poza tym w stosunku do niskocennych składników majątku spełniających definicję wartości niematerialnych i prawnych jednostki mogą zastosować inne uproszczenie - polegające na tym, że wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające określonej wartości, np. kwoty granicznej wskazanej w przepisach ustaw o podatku dochodowym (3.500 zł), nie będą zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych. Wówczas ich wartość można ująć bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Pozostałe koszty) lub odpowiednim koncie zespołu 5. Zakupioną licencję, której wartość została odpisana bezpośrednio w koszty, warto objąć ewidencją pozabilansową.

Sposób ujmowania w księgach niskocennych składników majątku spełniających definicję wartości niematerialnych i prawnych powinien wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60