vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu

Zamierzam przyjąć uproszczenie w księgach rachunkowych polegające na nieprowadzeniu bieżącej ewidencji magazynowej materiałów i towarów. Z czym to się wiąże?

Zasadą jest, że dla rzeczowych składników majątku obrotowego (zapasów) prowadzi się w księgach rachunkowych ewidencję ilościowo-wartościową na kontach 31 "Materiały", 33 "Towary", 60 "Produkty gotowe i półprodukty". Pozwala ona uzyskać na wybrany moment wiedzę o stanie tych składników oraz jego zwiększeniach i zmniejszeniach. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączonym z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. W takim przypadku wybrane składniki zapasów nie podlegają bieżącej ewidencji bilansowej na kontach 31, 33 lub 60, tylko są odpisywane w odpowiednie koszty na dzień ich zakupu (materiały i towary) lub w momencie ich wytworzenia (wyroby gotowe). Na konta bilansowe ustawa o rachunkowości nakazuje wprowadzać wartość takich zapasów na dzień bilansowy (czyli zasadniczo na koniec roku obrotowego), co powoduje korektę kosztów, w które zostały odniesione w momencie zakupu czy wytworzenia. Celem przeprowadzenia korekty kosztów jest doprowadzenie ich do rzeczywistej wysokości, tj. w kosztach pozostaje wyłącznie wartość zużytych materiałów lub sprzedanych towarów i wyrobów. Jednostka może także korygować koszty o wartość niezużytych materiałów czy niesprzedanych towarów i wyrobów co kwartał lub co miesiąc - jeżeli taką zasadę przyjmie. Konieczność korygowania kosztów z większą częstotliwością może wynikać z przepisów o podatku dochodowym (patrz ramka).

Trzeba mieć na względzie, że brak bieżącej ewidencji magazynowej zapasów stanowi uproszczenie rachunkowości, toteż może być stosowane zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, tj. gdy nie wpływa ujemnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Materiały można odpisywać bezpośrednio w koszty np. w sytuacji, gdy dotyczą marginalnej i nieskomplikowanej, jednorodnej produkcji. Należy zauważyć, że odpisywanie w koszty wartości materiałów produkcyjnych wiąże się z koniecznością przyjęcia tej metody również dla wyrobów gotowych. W przypadku gdy produkcja jest bardziej złożona i stanowi podstawową działalność jednostki, takie uproszczenie nie powinno być stosowane. Z kolei towary mogą być odpisywane w koszty bezpośrednio po zakupie np. gdy działalność handlowa jest prowadzona w niewielkim zakresie, a za ich zapasy i sprzedaż odpowiada bezpośrednio właściciel firmy lub członkowie jego rodziny.

W razie przyjęcia rozwiązania przewidzianego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości dla materiałów i towarów, w dacie ich zakupu dokonuje się zapisów:

a) zaliczenie materiałów bezpośrednio po zakupie w koszty

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"

oraz równolegle

- Wn konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

b) zaliczenie towarów bezpośrednio po zakupie w koszty

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się ustalenia stanu materiałów i towarów w drodze spisu z natury i korekty kosztów o wartość tego stanu, zapisami:

a) nieprzekazane do zużycia materiały

- Wn konto 31 "Materiały",

- Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii)

oraz równolegle

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",

- Ma konto zespołu 5,

b) niesprzedane towary

- Wn konto 33 "Towary",

- Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Ustalony zapas wycenia się zazwyczaj przyjmując ceny z ostatnich faktur (przy założeniu, że w zapasie są materiały i towary nabyte najpóźniej).

Na początku następnego okresu sprawozdawczego lub bezpośrednio przed ustaleniem nowego stanu materiałów i towarów oraz jego wyceny powinno nastąpić ponowne przeksięgowanie w ciężar kosztów wartości tych aktywów ustalonej na koniec poprzedniego okresu. Prawidłowe będzie również pozostawienie wartości materiałów i towarów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na koncie 31 lub 33 i korekta kosztów na koniec następnego okresu sprawozdawczego o zmianę stanu (wartości) zapasu tych aktywów w stosunku do ich stanu z końca okresu poprzedzającego. Księgowaniu podlegać wówczas będzie jedynie kwota zwiększająca bądź zmniejszająca wartość zapasów.

Brak bieżącej ewidencji zapasów a podatek dochodowy

"(...) w celu prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego, podatnicy prowadzący uproszczone ewidencje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, powinni sporządzać inwentaryzacje materiałów, towarów i wyrobów gotowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który następuje rozliczenie z budżetem z tytułu podatku dochodowego (miesiąca bądź kwartału, jeśli wpłacają zaliczki kwartalnie). Wyjątkiem są ci podatnicy, którzy wybrali wpłaty zaliczek na podatek w formie uproszczonej, ustalone na podstawie dochodu deklarowanego w latach ubiegłych (...). W konsekwencji stanowisko Spółki, zgodnie z którym sporządzanie spisu z natury raz w roku, tj. na 31 grudnia, i korygowanie kosztów w związku z ustaleniem stanu materiałów jest wystarczające dla prawidłowego określenia w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, należy uznać za nieprawidłowe".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2014 r., nr ILPB3/423-48/14-2/EK

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60