vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu

Zamierzam przyjąć uproszczenie w księgach rachunkowych polegające na nieprowadzeniu bieżącej ewidencji magazynowej materiałów i towarów. Z czym to się wiąże?

Zasadą jest, że dla rzeczowych składników majątku obrotowego (zapasów) prowadzi się w księgach rachunkowych ewidencję ilościowo-wartościową na kontach 31 "Materiały", 33 "Towary", 60 "Produkty gotowe i półprodukty". Pozwala ona uzyskać na wybrany moment wiedzę o stanie tych składników oraz jego zwiększeniach i zmniejszeniach. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączonym z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. W takim przypadku wybrane składniki zapasów nie podlegają bieżącej ewidencji bilansowej na kontach 31, 33 lub 60, tylko są odpisywane w odpowiednie koszty na dzień ich zakupu (materiały i towary) lub w momencie ich wytworzenia (wyroby gotowe). Na konta bilansowe ustawa o rachunkowości nakazuje wprowadzać wartość takich zapasów na dzień bilansowy (czyli zasadniczo na koniec roku obrotowego), co powoduje korektę kosztów, w które zostały odniesione w momencie zakupu czy wytworzenia. Celem przeprowadzenia korekty kosztów jest doprowadzenie ich do rzeczywistej wysokości, tj. w kosztach pozostaje wyłącznie wartość zużytych materiałów lub sprzedanych towarów i wyrobów. Jednostka może także korygować koszty o wartość niezużytych materiałów czy niesprzedanych towarów i wyrobów co kwartał lub co miesiąc - jeżeli taką zasadę przyjmie. Konieczność korygowania kosztów z większą częstotliwością może wynikać z przepisów o podatku dochodowym (patrz ramka).

Trzeba mieć na względzie, że brak bieżącej ewidencji magazynowej zapasów stanowi uproszczenie rachunkowości, toteż może być stosowane zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, tj. gdy nie wpływa ujemnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Materiały można odpisywać bezpośrednio w koszty np. w sytuacji, gdy dotyczą marginalnej i nieskomplikowanej, jednorodnej produkcji. Należy zauważyć, że odpisywanie w koszty wartości materiałów produkcyjnych wiąże się z koniecznością przyjęcia tej metody również dla wyrobów gotowych. W przypadku gdy produkcja jest bardziej złożona i stanowi podstawową działalność jednostki, takie uproszczenie nie powinno być stosowane. Z kolei towary mogą być odpisywane w koszty bezpośrednio po zakupie np. gdy działalność handlowa jest prowadzona w niewielkim zakresie, a za ich zapasy i sprzedaż odpowiada bezpośrednio właściciel firmy lub członkowie jego rodziny.

W razie przyjęcia rozwiązania przewidzianego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości dla materiałów i towarów, w dacie ich zakupu dokonuje się zapisów:

a) zaliczenie materiałów bezpośrednio po zakupie w koszty

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"

oraz równolegle

- Wn konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

b) zaliczenie towarów bezpośrednio po zakupie w koszty

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się ustalenia stanu materiałów i towarów w drodze spisu z natury i korekty kosztów o wartość tego stanu, zapisami:

a) nieprzekazane do zużycia materiały

- Wn konto 31 "Materiały",

- Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii)

oraz równolegle

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",

- Ma konto zespołu 5,

b) niesprzedane towary

- Wn konto 33 "Towary",

- Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Ustalony zapas wycenia się zazwyczaj przyjmując ceny z ostatnich faktur (przy założeniu, że w zapasie są materiały i towary nabyte najpóźniej).

Na początku następnego okresu sprawozdawczego lub bezpośrednio przed ustaleniem nowego stanu materiałów i towarów oraz jego wyceny powinno nastąpić ponowne przeksięgowanie w ciężar kosztów wartości tych aktywów ustalonej na koniec poprzedniego okresu. Prawidłowe będzie również pozostawienie wartości materiałów i towarów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na koncie 31 lub 33 i korekta kosztów na koniec następnego okresu sprawozdawczego o zmianę stanu (wartości) zapasu tych aktywów w stosunku do ich stanu z końca okresu poprzedzającego. Księgowaniu podlegać wówczas będzie jedynie kwota zwiększająca bądź zmniejszająca wartość zapasów.

Brak bieżącej ewidencji zapasów a podatek dochodowy

"(...) w celu prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego, podatnicy prowadzący uproszczone ewidencje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, powinni sporządzać inwentaryzacje materiałów, towarów i wyrobów gotowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który następuje rozliczenie z budżetem z tytułu podatku dochodowego (miesiąca bądź kwartału, jeśli wpłacają zaliczki kwartalnie). Wyjątkiem są ci podatnicy, którzy wybrali wpłaty zaliczek na podatek w formie uproszczonej, ustalone na podstawie dochodu deklarowanego w latach ubiegłych (...). W konsekwencji stanowisko Spółki, zgodnie z którym sporządzanie spisu z natury raz w roku, tj. na 31 grudnia, i korygowanie kosztów w związku z ustaleniem stanu materiałów jest wystarczające dla prawidłowego określenia w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, należy uznać za nieprawidłowe".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2014 r., nr ILPB3/423-48/14-2/EK

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.