vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunek zysków i strat za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Zmiana stanu produktów

Sporządzam rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego na podstawie wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Prowadzę pełny rachunek kosztów. Jak prawidłowo wykazać w tym rachunku zmianę stanu produktów?

W celu ustalenia zmiany stanu produktów porównuje się salda początkowe i końcowe kont zespołu 5 i 6. W zespole 6 są to najczęściej konta: 60 "Produkty gotowe i półprodukty", 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów", 63 "Produkcja w toku" (lub saldo konta 50 "Koszty działalności podstawowej", jeśli produkcja w toku nie jest przeksięgowywana na konto w zespole 6), 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" (czynne i bierne).

Zwiększenie stanu produktów wystąpi wówczas, gdy łączna wartość sald kont zespołu 5 i 6 na koniec okresu jest wyższa od sumy sald tych kont na początek okresu. Oznacza to m.in., że w danym okresie sprzedano mniej produktów niż wyprodukowano. W związku z tym koszty są mniejsze, gdyż część z nich została aktywowana w postaci zapasów. Ze zmniejszeniem stanu produktów mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy wartość sald kont zespołu 5 i 6 na koniec okresu jest mniejsza od wartości tych sald na początek okresu. Będzie tak m.in. w sytuacji, gdy w danym okresie sprzedano więcej produktów niż wyprodukowano (np. sprzedano zapasy z roku poprzedniego).

Zmianę stanu produktów ustala się na koncie 49 "Rozliczenie kosztów". Gdy saldo to jest debetowe (Wn), nastąpiło zmniejszenie stanu produktów, a gdy kredytowe (Ma) - zwiększenie stanu produktów. Na koniec roku saldo konta 49 przeksięgowuje się na wynik finansowy (konto 86 "Wynik finansowy").

W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zmiana stanu produktów koryguje przychody ze sprzedaży i jest prezentowana w pozycji A.II jako wartość:

  • dodatnia - jeśli nastąpiło zwiększenie stanu produktów, 
     
  • ujemna - jeśli nastąpiło zmniejszenie stanu produktów.

Przykład

Założenia

  1. Z ksiąg rachunkowych za 2016 r. jednostki sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wynikały następujące dane:

a) produkcja w toku na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 15.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. - 23.000 zł,

b) wartość wyrobów gotowych w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia na początek 2016 r. wynosiła 35.000 zł, a na koniec 2016 r. - 47.000 zł,

c) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiły 16.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. - 5.000 zł,

d) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek 2016 r. wynosiły 12.000 zł, a na koniec 2016 r. - 14.000 zł.

  1. Jednostka ustaliła zmianę stanu produktów w następujący sposób:
Lp. Nr i nazwa konta Stan na
1 stycznia 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2016 r.
Zmiana stanu
produktów
1. 60 "Produkty gotowe i półprodukty" (saldo Wn) 35.000 zł 47.000 zł (+) 12.000 zł
2. 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" (saldo Wn) 15.000 zł 23.000 zł (+) 8.000 zł
3. 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" (saldo Wn) 16.000 zł 5.000 zł (-) 11.000 zł
4. 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów" (saldo Ma) (-) 12.000 zł (-) 14.000 zł (-) 2.000 zł
Zmiana stanu produktów (zwiększenie) (+) 7.000 zł
  1. Zmiana stanu produktów jest zgodna z saldem konta 49 "Rozliczenie kosztów".

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zmiany stanu produktów (zwiększenie) na wynik finansowy: 7.000 zł 49 86

Księgowania

Zmiana stanu produktów

Jednostka wykaże kwotę 7.000 zł w porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy w pozycji A.II "Zmiana stanu produktów" ze znakiem plus (jako wielkość dodatnią).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60