vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunek zysków i strat za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych

Jesteśmy firmą produkcyjną. Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. Sporządzamy porównawczy rachunek zysków i strat. W jakich przypadkach powinniśmy stosować konta obrotów wewnętrznych? Gdzie je wykazywać w rachunku zysków i strat?

W porównawczym rachunku zysków i strat występuje problem zachowania równowagi w tzw. zamkniętym kręgu kosztów. Krąg ten tworzą następujące konta:

  • zespołu 4, tj. konto 40 "Koszty według rodzajów" i 49 "Rozliczenie kosztów", 
     
  • zespołu 5, tj. przede wszystkim konta 50 "Koszty działalności podstawowej", 51 "Koszty wydziałowe", 52 "Koszty sprzedaży", 55 "Koszty zarządu" i 58 "Rozliczenie kosztów działalności",
     
  • zespołu 6, tj. przede wszystkim konta 60 "Produkty gotowe i półprodukty" i 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", 
     
  • konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Wejście do kręgu kosztów następuje w momencie zaksięgowania kosztów prostych na kontach zespołu 4. Następnie koszty te są przenoszone za pośrednictwem konta 49 na miejsca powstawania kosztów, tj. konta zespołu 5. Z kolei z kont zespołu 5, bezpośrednio lub za pośrednictwem konta 58, koszty te trafiają na konta zespołu 6, gdzie są aktywowane w postaci produkcji w toku czy produktów gotowych (konto 60) oraz rozliczeń międzyokresowych (konto 64). W końcowym etapie trafiają one na konto 70-1, którego saldo na dzień bilansowy, w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat metodą porównawczą, przenosi się na konto 49. Saldo końcowe konta 49 oznacza zmianę stanu produktów, które powinno odpowiadać wartości zmiany stanu produkcji w toku i niesprzedanych produktów oraz rozliczeń międzyokresowych. W ten sposób zamyka się krąg kosztów.

Gdy saldo konta 49 nie odpowiada sumie zmian stanu na kontach zespołu 6, mamy do czynienia z wyjściem z kręgu kosztów lub wejściem do kręgu. Przypadki takie są spowodowane księgowaniami na kontach z kręgu kosztów w korespondencji z kontami spoza kręgu, np. kontami zespołów 0, 1, 2, 3 oraz 7 (innych niż 70-1, np. 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"). Powodują je m.in. następujące zdarzenia: przekazanie produktów w formie darowizny, likwidacja produktów na skutek ich przeterminowania, zniszczenia, przekazanie produktów na potrzeby budowy środków trwałych, odpisanie nieaktualnych tytułów rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z działalnością operacyjną, poniesienie kosztów przerobu obcego produktów.

W celu "uszczelnienia" kręgu kosztów stosuje się wtedy właśnie konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Koszty wychodzące z kręgu kosztów księguje się zapisem:

- Wn konto nieobjęte kręgiem kosztów,

- Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"

oraz równocześnie

- Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",

- Ma konto objęte kręgiem kosztów.

Z kolei wejście do kręgu kosztów ujmuje się odwrotnymi zapisami.

Salda kont 79-0 i 79-1 powinny na dzień bilansowy być równe. Saldo Ma konta 79-0 przenosi się na dzień bilansowy na konto 86 "Wynik finansowy", natomiast saldo Wn konta 79-1 na konto 49. Takie rozwiązanie ewidencyjne sprawia, iż koszty, które opuściły krąg lub weszły do niego i zostały ujęte na koncie 79-1, zamykają konto 49 (czyli zamykają krąg kosztów).

Warto podkreślić, że konta 79-0 i 79-1 stosują jednostki prowadzące ewidencję kosztów działalności operacyjnej w zespole 4 i 5 oraz sporządzające rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki stanowiący kwotę obrotów ujętych na koncie 79-0 ujawniany jest w pozycji A.III.

W przypadku ewidencji kosztów tej działalności wyłącznie w zespole 4 i opracowywania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej, do przywrócenia równowagi w kręgu kosztów stosuje się tylko konto 79-0. Jednostki sporządzające rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej mogą nie prowadzić kont 79-0 i 79-1.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60