vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunek zysków i strat za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Koszty działalności operacyjnej w porównawczym rachunku zysków i strat

Sporządzam rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Co wykazywać w poszczególnych pozycjach kosztów działalności operacyjnej w tym wariancie?

Na koszty działalności operacyjnej prezentowane w porównawczym rachunku zysków i strat składają się koszty rodzajowe, ujęte na kontach analitycznych wyodrębnionych w ramach konta 40 "Koszty według rodzajów", oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, to koszty działalności operacyjnej wykazuje w pozycjach:

a) B.I "Amortyzacja" - wielkość ta obejmuje przede wszystkim kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) B.II "Zużycie materiałów i energii" - w wielkości tej uwzględnia się m.in. wartość materiałów, surowców, paliw zużytych do wytwarzania produktów, wartość materiałów i energii zużytych na potrzeby ogólnogospodarcze i administracyjne, wartość niskocennych składników majątku niezaliczonych do środków trwałych, lecz odpisanych jednorazowo w koszty materiałów,

c) B.III "Usługi obce" - wielkość ta obejmuje koszty usług obcych wykonanych przez inne podmioty na rzecz jednostki, m.in. usługi transportowe, budowlano-montażowe, projektowe, bankowe, najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, informatyczne, prawne, telekomunikacyjne, prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d) B.IV "Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy" - do wielkości tej zalicza się podatki i opłaty obciążające koszty; w szczególności są to podatek od środków transportu, od nieruchomości, wpłaty na PFRON i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek akcyzowy, PCC oraz opłaty notarialne i skarbowe (z wyjątkiem związanych z nabyciem aktywów trwałych, które zwiększają cenę jego nabycia),

e) B.V "Wynagrodzenia" - w pozycji tej ujmuje się m.in. koszty wynagrodzeń pieniężnych lub świadczeń w naturze w kwocie brutto z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, menedżerskiej, agencyjnej, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wartość nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,

f) B.VI "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - w tym emerytalne" - wielkość ta obejmuje m.in. obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP, FEP, wartość odpraw emerytalnych i rentowych, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia urlopowe wypłacane w miejsce tego odpisu, koszty szkoleń oraz wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,

g) B.VII "Pozostałe koszty rodzajowe" - do wartości tej zalicza się m.in. koszty reprezentacji i reklamy, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, ryczałty wypłacane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

h) B.VIII "Wartość sprzedanych towarów i materiałów" - to są wielkości wynikające z kont 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)" i 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów".

Warto dodać, że jednostki mikro i małe wartość amortyzacji wykazują w rachunku zysków i strat w pozycji B.I, a koszt zużycia materiałów i energii w pozycji B.II. Jednostki małe wartość usług obcych prezentują w rachunku zysków i strat w pozycji B.III, wartość wynagrodzeń w pozycji B.IV, a wielkość ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w pozycji B.V. Jednostki te w pozycji B.VI ujmują łącznie wartość podatków i opłat, pozostałych kosztów rodzajowych oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Z kolei jednostki mikro w pozycji B.III ujawniają łącznie wartość wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, natomiast w pozycji B.IV łącznie wartość usług obcych, podatków i opłat, pozostałych kosztów rodzajowych oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60