vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunek zysków i strat za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Prowadzę księgi rachunkowe. Czy sporządzając rachunek zysków i strat wszystkie pozycje pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych powinienem wykazywać odrębnie - w wartościach, w jakich figurują na kontach 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" oraz 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"?

W rachunku zysków i strat pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne powinny być zasadniczo prezentowane oddzielnie. Wynika to z art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który nakazuje wyodrębniać w rachunku zysków i strat osobno m.in. przychody i koszty. Ponadto art. 7 ust. 3 ustawy stanowi m.in., że nie można kompensować ze sobą wartości przychodów i kosztów związanych z nimi. Wyjątek od tej zasady stanowi jednak rozchód niefinansowych aktywów trwałych, który ujmuje się w rachunku zysków i strat "per saldo" (zysk w pozostałych przychodach operacyjnych lub stratę w pozostałych kosztach operacyjnych).

W kalkulacyjnym oraz porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji "Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" podaje się różnicę między sumą przychodów uzyskanych z rozchodu (sprzedaży, likwidacji, w tym spowodowanej zdarzeniem losowym, nieodpłatnego przekazania, wydania jako dywidendy) środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa a ich księgową wartością netto, skorygowaną o koszty sprzedaży, likwidacji itd. Nie wykazuje się w tej pozycji zysków i strat związanych ze sprzedażą przedmiotów spełniających warunki dla środków trwałych, lecz odpisanych w koszty w dacie przekazania do używania ze względu na niskocenną wartość (zgodnie z uproszczeniem zawartym w polityce rachunkowości jednostki).

Warto zaznaczyć, że pozycja zysku/straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych jest wyodrębniona w kalkulacyjnym i porównawczym rachunku zysków i strat według wzorów z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a nie prezentuje się jej oddzielnie we wzorach z załączników nr 4 i 5.

Przykład

Założenia

  1. W grudniu 2016 r. sprzedano maszynę produkcyjną stanowiącą środek trwały jednostki. Z wystawionej w tym samym dniu faktury sprzedaży wynika, że cena sprzedaży maszyny wynosiła 30.750 zł (w tym VAT należny 5.750 zł). 
     
  2. Zgodnie z ewidencją środków trwałych wartość początkowa maszyny to 105.900 zł, a jej dotychczasowe umorzenie (łącznie z odpisem amortyzacyjnym za grudzień 2016 r.) - 82.500 zł. 
     
  3. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca sprzedaż maszyny produkcyjnej:
   a) wartość brutto 30.750 zł 24
   b) VAT należny 5.750 zł 22-1
   c) wartość netto 25.000 zł 76-0
2. LT - rozchód środka trwałego:
   a) wartość początkowa: 105.900 zł 01
   b) dotychczasowe umorzenie 82.500 zł 07-1
   c) wartość nieumorzona (105.900 zł - 82.500 zł) =  23.400 zł 76-1
3. PK - przeksięgowanie na wynik finansowy:
   a) pozostałych kosztów operacyjnych 23.400 zł 86 76-1
   b) pozostałych przychodów operacyjnych 25.000 zł 76-0 86

Księgowania

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym za 2016 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości jednostka zaprezentuje w pozycji D.I "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" uzyskany w wyniku sprzedaży środka trwałego zysk w wysokości 1.600 zł (tj. 25.000 zł - 23.400 zł).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60