vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunek zysków i strat za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Gdzie w rachunku zysków i strat wykazać dotacje?

Sporządzam rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Co powinienem wykazać w pozycji G.II tego rachunku jako dotacje?

Jako dotacje w pozycji G.II w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat prezentuje się kwoty dotacji, dopłat, subwencji, w tym ze środków budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, UE, rzeczywiście otrzymanych przez jednostkę na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. W pozycji tej wykazuje się też dotacje z PFRON otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników, a także refundacje składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy bezrobotnego. Prezentuje się w niej również przypadającą na dany rok ratę odpisu dotacji, dopłaty lub subwencji otrzymanych na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych, księgowanego z konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" równolegle do odpisów amortyzacyjnych (por. art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Dotyczy to także dotacji z Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy utworzonego dla bezrobotnego.

Nie wykazuje się w rachunku zysków i strat jako dotacje odpisów rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległych do amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych składników rzeczowego majątku trwałego (por. art. 41 ust. 2 ustawy) - prezentuje się je w rachunku zysków i strat jako inne przychody operacyjne. Nie ujmuje się także jako dotacje dopłat do cen, gdyż zwiększają one przychody ze sprzedaży produktów lub towarów.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka nabyła w listopadzie 2016 r. środek trwały o wartości początkowej 120.000 zł i w tym samym miesiącu wprowadziła go do ewidencji. Zakup ten został w 70% sfinansowany dotacją, co odpowiadało kwocie 84.000 zł.
     
  2. Do amortyzacji tego środka trwałego stosowana jest stawka w wysokości 20%, co daje odpis miesięczny w wysokości 2.000 zł (120.000 zł × 20% : 12 m-cy). Amortyzacja naliczana była od grudnia 2016 r.
     
  3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Zakup środka trwałego: 120.000 zł 01 30
2. Otrzymanie dotacji: 84.000 zł 13-0 84
3. Odpis amortyzacyjny za grudzień 2016 r.:      
   a) stanowiący koszt podatkowy: 2.000 zł × 30% =  600 zł 40  
   b) niestanowiący kosztu podatkowego: 2.000 zł × 70% =  1.400 zł 40  
   c) łączna kwota odpisu =  2.000 zł   07-1
4. Rozliczenie dotacji odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym: 1.400 zł 84 76-0

Księgowania

Gdzie w rachunku zysków i strat wykazać dotacje


Część dotacji rozliczona do dnia bilansowego w kwocie 1.400 zł podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje" (D.II - wariant porównawczy albo G.II - wariant kalkulacyjny).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60