vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych

Jednostka zakupiła budynek z przeznaczeniem na wynajem, który został zaliczony do inwestycji w nieruchomości. Z polityki rachunkowości wynika, że jednostka nieruchomości inwestycyjne wycenia według zasad stosowanych dla środków trwałych. W jaki sposób nieruchomości te wycenić na dzień bilansowy oraz w jakiej pozycji bilansu je zaprezentować?

Nieruchomości, które są przeznaczone na wynajem i służą osiągnięciu korzyści ekonomicznych wynikających z uzyskania przychodów, np. w postaci czynszu, kwalifikuje się do inwestycji (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości). Ewidencjonuje się je na koncie 04 "Inwestycje w nieruchomości". W księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjne wycenia się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, wycena inwestycji w nieruchomości powinna odbywać się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

a) według zasad przewidzianych dla środków trwałych, tj. zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 31, art. 32 ust. 1-5 ustawy o rachunkowości lub

b) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.


Wybrany sposób wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji powinien wynikać z zasad (polityki) rachunkowości jednostki.


Z pytania wynika, że zakupioną nieruchomość inwestycyjną Czytelnicy będą wyceniać według zasad wskazanych dla środków trwałych. W takiej sytuacji mają oni obowiązek dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nieruchomości. Odpisy te przeprowadzane są zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości, tj. drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji (nie dotyczy to nieruchomości gruntowych, które nie służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, gdyż one w ogóle nie podlegają amortyzacji). Jeśli wynajem nieruchomości nie stanowi podstawowej działalności operacyjnej jednostki, wówczas odpis amortyzacyjny podlega zaksięgowaniu na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Dokonać tego można zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości".

Inwestycje w nieruchomości wykazuje się w bilansie, w pozycji:

a) A.IV.1 "Inwestycje długoterminowe - nieruchomości" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,

b) A. "Aktywa trwałe, w tym środki trwałe" - o ile jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4,

c) A.IV "Inwestycje długoterminowe, w tym nieruchomości" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka świadcząca usługi transportowe nabyła w sierpniu 2016 r. budynek biurowy za cenę wynoszącą netto 816.000 zł, z przeznaczeniem na wynajem (VAT pominięto). Z uwagi na to, że wynajem nie jest podstawową (statutową) działalnością tej jednostki, budynek został zaliczony do inwestycji w nieruchomości. Pod datą 31 sierpnia 2016 r. nieruchomość została przyjęta do używania.
     
  2. Z polityki rachunkowości wynika, że nieruchomości inwestycyjne są wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych. Zgodnie z decyzją jednostki okres ekonomicznej użyteczności nabytego budynku wynosi 40 lat, stąd roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%. Roczny odpis amortyzacyjny wynosi zatem 20.400 zł, tj. 816.000 zł × 2,5%, natomiast miesięczny 1.700 zł, tj. 20.400 zł : 12 miesięcy.
     
  3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. PK - wprowadzenie budynku do ksiąg rachunkowych:

816.000 zł 04 30

2. PK - odpis amortyzacyjny - dla uproszczenia w łącznej kwocie za okres od września do grudnia 2016 r.: 1.700 zł × 4 m-ce = 

6.800 zł 76-1 07-3

Księgowania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnej, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne wynosi: 816.000 zł - 6.800 zł = 809.200 zł. Tę kwotę jednostka wykaże w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r., według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.IV.1.

Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.bilans.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60