vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Ujęcie w bilansie rezerwy na odprawy emerytalne

W naszej jednostce na koniec 2016 r. będziemy po raz pierwszy tworzyć rezerwę na odprawy emerytalne. W jaki sposób powinniśmy ją zaksięgować, jeśli koszty ujmujemy w zespole 4 i 5? W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy ją zaprezentować?

Do świadczeń pracowniczych, na które najczęściej dokonuje się rezerw, można zaliczyć m.in. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Rezerwy na przewidywane zobowiązania wobec pracowników wskazane jest utworzyć wówczas, gdy:

a) jednostka jest zobowiązana do ich wypłaty na podstawie przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę,

b) kwoty tych świadczeń są istotne, a ich nieujęcie w sprawozdaniu finansowym mogłoby zniekształcić obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

W księgach rachunkowych rezerwę na świadczenia pracownicze w części dotyczącej bieżącego okresu sprawozdawczego, gdy jednostka ujmuje koszty jednocześnie w zespole 4 i 5, można ująć zapisem:

- Wn konto zespołu 5,

- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Jeśli jednostka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy, to gdy kwota rezerwy dotycząca lat ubiegłych jest znacząca i w związku z tym nie można uznać sprawozdań finansowych za lata ubiegłe za prawidłowe, wówczas kwotę tej rezerwy odnosi się na zyski (straty) z lat ubiegłych. Wynika to z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Kwotę rezerwy dotyczącą lat ubiegłych księguje się wówczas na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Wartość rezerwy na świadczenia emerytalne ujmuje się w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2016 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pasywach w pozycji B.I.2 "Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne". Należy ją zaprezentować w podziale na część długoterminową (o przewidywanym terminie wykorzystania w 2018 r. i latach następnych) i krótkoterminową (podlegającą wykorzystaniu w 2017 r.).

Przykład

Założenia

  1. Jednostka utworzyła po raz pierwszy w 2016 r. rezerwę na odprawy emerytalne. Na koniec 2016 r. wysokość rezerwy oszacowana przez aktuariusza wyniosła 35.000 zł, z czego:

    a) kwota 26.000 zł dotyczy lat ubiegłych i w ocenie jednostki jest ona istotna,

    b) kwota 9.000 zł obciąża koszty 2016 r.
     
  2. Ewidencja kosztów jest prowadzona w zespole 4 i 5, a koszty świadczeń emerytalnych ujmuje się na koncie 55 "Koszty zarządu".

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. PK - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne:

     

   a) kwota odpisu dotycząca lat ubiegłych

26.000 zł 82
   b) kwota odpisu dotycząca 2016 r. 9.000 zł 55
   c) odpis łącznie 35.000 zł 64-1

Księgowania

Ujęcie w bilansie rezerwy na odprawy emerytalne

W bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości rezerwa na świadczenia emerytalne w kwocie 35.000 zł zostanie ujęta w pasywach w pozycji B.I.2 "Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.bilans.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60