vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Środek trwały nierozliczony na dzień bilansowy

Zakupiliśmy w grudniu 2016 r. maszynę produkcyjną, która na dzień bilansowy nie została uruchomiona. Jej montażu i włączenia dokonano w styczniu 2017 r. i w tym miesiącu wprowadzono ją do ewidencji środków trwałych. Czy to znaczy, że nie powinniśmy byli naliczać w grudniu 2016 r. odpisu amortyzacyjnego? W jakiej pozycji bilansu sporządzanego na dzień 31 grudnia 2016 r. według załącznika nr 1 należy zaprezentować wartość tej maszyny?

Z definicji środka trwałego, zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości wynika m.in., że składnik majątku może być uznany za środek trwały, jeśli jest kompletny i zdatny do użytku. W sytuacji opisanej w pytaniu zakupiona maszyna nie była na dzień bilansowy zamontowana i uruchomiona. Nie mogła zatem zostać w grudniu 2016 r. wprowadzona do ewidencji środków trwałych i tym samym nie mogła rozpocząć się jej amortyzacja. Do ewidencji środków trwałych przyjmuje się bowiem taki składnik majątku, który spełnia warunek kompletności i zdatności do używania, tzn. jest on m.in. sprawny technicznie i gotowy do pracy.

Maszynę przed jej uruchomieniem wskazane było ująć w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jeśli do dnia bilansowego środek trwały nie został przyjęty do używania, to saldo debetowe (Wn) konta 08 trzeba ujawnić w bilansie. Gdy jednostka, o której mowa w pytaniu, sporządza bilans na dzień 31 grudnia 2016 r. według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, to wartość tę powinna zaprezentować po stronie aktywów w pozycji A.II.2 "Środki trwałe w budowie".

Poniesione w styczniu 2017 r. koszty montażu i uruchomienia maszyny, wykonane przed rozpoczęciem jej użytkowania, powinny zostać również odniesione na konto 08. Wszelkie bowiem wydatki poniesione do momentu przyjęcia środka trwałego do używania w stanie kompletnym i zdatnym do użytku zwiększają, na mocy art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cenę nabycia, tj. wartość początkową środka trwałego, od której jednostka będzie naliczać odpisy amortyzacyjne.

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji bilansowej ma miejsce w momencie rozpoczęcia rzeczywistego używania maszyny. Pod tą datą następuje przeksięgowanie wszystkich kosztów zgromadzonych na koncie 08 - składających się na wartość początkową środka trwałego - w następujący sposób:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Po przyjęciu maszyny do używania możliwe jest rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych (art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Na dzień wprowadzenia tego środka do ewidencji środków trwałych ustala się okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Skoro w jednostce maszyna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w styczniu 2017 r., to właśnie najwcześniej od tego miesiąca można było rozpocząć dla celów bilansowych amortyzację tej maszyny.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.bilans.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60