vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Prezentacja weksla obcego z terminem wykupu powyżej roku

Na pokrycie należności otrzymaliśmy weksel obcy z terminem wykupu powyżej roku. Jak ująć taki weksel w księgach i bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Weksel jest dokumentem o charakterze papieru wartościowego. Stanowi on bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie - w określonym terminie i określonym miejscu - przez wystawcę weksla lub osobę przez niego wskazaną, określonej na wekslu sumy pieniężnej. Szczegółowe uregulowania dotyczące wystawiania i obrotu wekslami zawiera ustawa Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160).

Weksel pełni głównie funkcję płatniczą, dzięki której może być on w obrocie gospodarczym przekazywany pomiędzy kontrahentami i służyć do regulowania wzajemnych zobowiązań. Ponadto może pełnić funkcję obiegową, polegająca na możliwości przenoszenia praw z weksla na inne osoby. Funkcje te nadają wekslowi cechy zamiennika pieniądza. Pozytywną stroną weksla jest ponadto możliwość skierowania go do dyskonta przed terminem jego płatności.

W ewidencji księgowej otrzymane na pokrycie należności weksle obce (bez względu na termin wykupu) zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych i ewidencjonowane na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe". Wypełniony weksel ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej zapisem:

- Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (w analityce: Weksel obcy),

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

Jeżeli wartość nominalna weksla (tzw. suma wekslowa, czyli suma pieniężna oznaczona na wekslu) przewyższa wartość należności, której uregulowaniu służy dany weksel, to różnicę odnosi się na przychody finansowe zapisem:

- Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (w analityce: Weksel obcy),

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

W bilansie weksle obce klasyfikuje się do odpowiedniej pozycji inwestycji krótkoterminowych w zależności od terminu płatności weksla. I tak, jeśli weksle są płatne w terminie krótszym niż 3 miesiące od daty ich wystawienia, ujmuje się je w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne". Natomiast weksle płatne w terminie powyżej 3 miesięcy od daty ich wystawienia - tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu - wykazuje się po stronie aktywów w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa pieniężne". Bez względu na termin płatności weksle w bilansie wykazuje się w wartości nominalnej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.bilans.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60