vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu

Importujemy towary z Chin. W dokumencie SAD zostały doliczone koszty transportu na podstawie faktury pro forma od przewoźnika, które ponosimy my. Towar przyjęliśmy do magazynu w cenie powiększonej o koszty transportu podane w dokumencie SAD. Obecnie otrzymaliśmy fakturę od przewoźnika i koszt transportu jest inny (wyższy) niż podany w zgłoszeniu celnym. Jak zaksięgować tę różnicę?

Stosownie do ustawy o rachunkowości, zapasy towarów na dzień nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia (zob. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Cena nabycia to cena zakupu towaru obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem towaru do stanu zdatnego do wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Możliwe są następujące metody ewidencji towarów w cenach nabycia:

1) poprzez wliczanie kosztów zakupu bezpośrednio w cenę nabycia, zwiększając wartość towarów na koncie 33 "Towary" - jeżeli jest możliwe przypisanie tych kosztów do konkretnej dostawy,

2) poprzez rozliczanie kosztów zakupu w czasie proporcjonalnie pomiędzy rozchód i zapas danego składnika aktywów.

Jednostki mogą również, co w praktyce jest najczęściej stosowane, dokonywać wyceny nabywanych towarów według cen zakupu bez powiększania jej o inne koszty dotyczące tego nabycia. Jednak taki sposób wyceny możliwy jest do zastosowania, o ile nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki (por. art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Będzie tak m.in. wtedy, gdy koszty zakupu nie są istotne.

Z treści pytania wynika, że koszty transportu towarów jednostka wlicza bezpośrednio w cenę nabycia, czyli ujmuje na koncie 33 "Towary". Przy czym błędnie ustaliła cenę nabycia towarów z importu. Po otrzymaniu od przewoźnika faktury z tytułu transportu towarów jednostka powinna zatem skorygować wartość nabytych towarów, w sposób następujący:

1) jeżeli towary nie zostały jeszcze sprzedane, powinna odpowiednio skorygować (zwiększyć) wartość towarów (konto 33) znajdujących się na stanie zapasów,

2) w sytuacji gdy towary zostały już sprzedane, powinna odpowiednio skorygować (zwiększyć) wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia (konto 73-1).

Przykład

I. Założenia:

  1. Spółka dokonała importu towarów, których wartość wyrażona na fakturze w walucie obcej, po przeliczeniu na złotówki wynosiła: 50.000 zł. W dokumencie SAD spółka wykazała dodatkowo, na podstawie otrzymanej od przewoźnika faktury pro forma, koszty transportu w kwocie: 2.000 zł.
     
  2. Przewoźnik po dokonaniu transportu wystawił fakturę na kwotę: 3.000 zł.
     
  3. Do chwili otrzymania faktury za transport spółka sprzedała towary o wartości: 31.200 zł, czyli: (31.200 zł × 100) : 52.000 zł = 60% dostawy.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura od dostawcy zagranicznego 50.000 zł 30 21
2. PZ - przyjęcie towarów z importu do magazynu: 50.000 zł + 2.000 zł =  52.000 zł 33 30
3. WZ - wydanie sprzedanych towarów 31.200 zł 73-1 33
4. Faktura od przewoźnika za transport importowanych towarów:    
   a) koszt transportu 3.000 zł 30 21
   b) korekta ceny towarów o koszty niewliczone w cenę nabycia:
       (3.000 zł - 2.000 zł) = 1.000 zł, z tego przypadające na:
   
      - towary pozostające na stanie: 1.000 zł × 40% = 400 zł 33 30
      - towary sprzedane: 1.000 zł × 60% = 600 zł 73-1 30

III. Księgowania:

Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60