vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego

Kiedy założyć księgi rachunkowe spółki z o.o.? Jak i kiedy zaksięgować wniesienie wkładów na pokrycie udziałów przez wspólników?

Jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się m.in. na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Należy tego dokonać w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. W odniesieniu do rozpoczynającej działalność spółki z o.o. (będącej spółką z o.o. w organizacji) istotnym jest określenie dnia pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, tj. dokonania pierwszej operacji gospodarczej wpływającej na stan aktywów i pasywów lub przychodów i kosztów. Wśród zdarzeń takich można wymienić wniesienie przez wspólników wkładów w formie pieniężnej bądź niepieniężnej. Może to być również poniesienie wydatków na wyposażenie biura, wyrób firmowych pieczątek, wypłata wynagrodzenia dla pracowników i wiele innych.

Na ogół jednak pierwszą operacją gospodarczą w rozpoczynającej działalność spółce jest wniesienie wkładów pieniężnych przez wspólników, które ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

       - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
       - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).

Wniesienie przez wspólników wkładów niepieniężnych (aportu) można ująć zapisem:

       - Wn różne konta (w zależności od wnoszonych przez wspólników składników, np. 01, 02, 03, 08, 31, 33),
       - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).

Zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy umowa spółki z o.o. rejestrowana jest tradycyjnie przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki wszystkie wkłady powinny być w dyspozycji zarządu spółki. Do zgłoszenia spółki do KRS należy bowiem załączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (art. 167 § 1 pkt 2 K.s.h.).

Wkłady powinny być wniesione w całości w takim terminie od momentu podpisania umowy spółki, aby zawiązanie spółki mogło być zgłoszone do KRS przed upływem pół roku od dnia zawarcia jej umowy.

Do momentu wpisu spółki do KRS konto 24 "Pozostałe rozrachunki" zostaje nierozliczone i stanowi zobowiązanie wobec wspólników. Dopiero pod datą wpisu spółki z o.o. do KRS w księgach rachunkowych ujmuje się nominalną wartość udziałów tworzących zarejestrowany kapitał zakładowy tej spółki, zapisem:

       - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
       - Ma konto 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy".

Jak wynika bowiem z art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości, kapitał zakładowy spółek kapitałowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Natomiast w sytuacji spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, kolejność podanych wyżej księgowań może być odwrotna, tzn. najpierw może nastąpić zapis dotyczący utworzenia kapitału zakładowego, a dopiero później wniesienia wkładów. W jej bowiem przypadku pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru.

Warto dodać, iż w sytuacji gdy wspólnicy spółki nie wniosą należnych wkładów do dnia bilansowego, to pozostające na koncie 24 saldo Wn podlegać będzie ujawnieniu po stronie aktywów bilansu w pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy". Taki sposób prezentacji obowiązuje przy sporządzaniu bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 (dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji), załącznikiem nr 4 (dla jednostek mikro) oraz załącznikiem nr 5 (dla jednostek małych).


Umowa spółki z o.o. zawarta w formie aktu notarialnego mówi o tym, że wspólnicy spółki są zobowiązani pokryć kapitał zakładowy o łącznej wartości: 20.000 zł, wkładem pieniężnym w wysokości: 40.000 zł. Nadwyżka kapitału pieniężnego ma być według umowy przekazana na utworzenie kapitału zapasowego. Jak ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych spółki z o.o.?

Wartość wkładów wniesionych do spółki z o.o. może być wyższa od wartości nominalnej wydanych za wkład udziałów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli natomiast udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, to nadwyżkę (tzw. agio) przelewa się do kapitału zapasowego (por. art. 154 § 3 K.s.h.).

Nadwyżkę otrzymanego wkładu ponad wartość nominalną wydanych w zamian udziałów ujmuje się w takim przypadku w księgach rachunkowych, zapisem:
       - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
       - Ma konto 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy".


Przykład

I. Założenia:

  1. Z umowy spółki z o.o. zawartej 4 stycznia 2017 r. w formie aktu notarialnego wynika, że kapitał zakładowy spółki wynosi: 30.000 zł. Wspólnicy wniosą wkład pieniężny po: 20.000 zł każdy (dwóch wspólników), a nadwyżka nad wkładem pieniężnym zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.
     
  2. Wspólnicy po zawarciu umowy spółki wpłacili wkłady pieniężne przelewem bankowym.
     
  3. Wpisu spółki do KRS dokonano 6 marca 2017 r. i zaksięgowano nominalną wartość udziałów tworzących zarejestrowany kapitał spółki z o.o.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ środków pieniężnych na pokrycie kapitału:
   a) wspólnik 1 20.000 zł 13-0 24
   b) wspólnik 2 20.000 zł 13-0 24
2. PK - utworzenie kapitału zakładowego w wysokości wynikającej z umowy w dacie wpisu do rejestru:
   a) wspólnik 1 15.000 zł 24 80
   b) wspólnik 2 15.000 zł 24 80
3. PK - zaliczenie nadwyżki otrzymanego wkładu ponad wartość nominalną wydanych w zamian udziałów (agio) na kapitał zapasowy:
   a) wspólnik 1 5.000 zł 24 81-1
   b) wspólnik 2 5.000 zł 24 81-1

III. Księgowania:

Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60