vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Ewidencja wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało zatwierdzone. Kiedy i jakim zapisem należy zaksięgować rozliczenie wyniku finansowego dotyczącego 2016 r.?

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. w podmiotach, które jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy, powinno zostać zatem zatwierdzone najpóźniej 30 czerwca 2017 r.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Z kolei w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń bądź z zastrzeżeniami. Podział wyniku przeprowadzony bez spełnienia tego warunku uważa się za nieważny z mocy prawa (por. art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. saldo konta 86 "Wynik finansowy" wyrażające wynik finansowy 2016 r. przenosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Oznacza to, że wynik finansowy danego roku (tu: 2016 r.) trafia na konto rozliczenia wyniku finansowego dopiero w księgach rachunkowych następnego roku (tu: 2017 r.), czyli pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W związku z tym w księgach rachunkowych 2017 r. mogą wystąpić następujące zapisy:

1) przeniesienie zysku za poprzedni rok obrotowy

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk netto za dany rok),

2) przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Strata netto za dany rok),

- Ma konto 86 "Wynik finansowy".

Księgowania te dokonywane są na podstawie podjętej uchwały bądź decyzji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Następnie na podstawie uchwały (decyzji) o podziale zysku lub pokryciu straty przeprowadza się rozliczenie wyniku finansowego ujętego na koncie 82.

Osiągnięty zysk na podstawie podjętej uchwały może zostać przeznaczony m.in. na:

a) zasilenie kapitału zapasowego lub rezerwowego,

b) wypłatę dywidendy dla udziałowców,

c) pokrycie straty z lat ubiegłych,

d) pokrycie przyszłych strat,

e) zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z kolei poniesiona strata może zostać pokryta z:

a) zysków lat ubiegłych,

b) dopłat wspólników,

c) kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Przykład

Założenia

 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ABC spółki z o.o. podjęło w dniu 18 kwietnia 2017 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz uchwałę w sprawie podziału zysku za 2016 r. w kwocie 38.000 zł.
   
 2. Sprawozdanie to nie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ABC Spółki z o.o.
z siedzibą w Międzyrzeczu
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. i zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki za ten rok, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2016 r., które składa się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.438.556 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 38.000 zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2


Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Edyta Gąbka, Michał Gawroński, Elżbieta Nowak
(wspólnicy)

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ABC Spółki z o.o.
z siedzibą w Międzyrzeczu
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie: podziału zysku netto za 2016 r.

 § 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki postanawia zysk netto za 2016 r. wynoszący 38.000 zł przeznaczyć na następujące cele:

1) na pokrycie straty za 2015 r.: kwota 15.000 zł,
2) na kapitał zapasowy: kwota 20.000 zł,
3) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: kwota 3.000 zł.

§ 2

Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Edyta Gąbka, Michał Gawroński, Elżbieta Nowak
(wspólnicy)

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zysku netto za 2016 r. - pod datą zatwierdzenia sprawozdania za 2016 r.: 38.000 zł 86 82
2. PK - podział zysku netto za 2016 r.:  
   a) na pokrycie straty za 2015 r. 15.000 zł 82 82
   b) na kapitał zapasowy 20.000 zł 82 81-1
   c) za ZFŚS 3.000 zł 82 85
3. WB - przekazanie środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS: 3.000 zł 13-5 13-0

Księgowania

Ewidencja wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.