vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego

Czy błędy wykryte w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym mogą zostać skorygowane? Czy decydująca w takim przypadku jest istotność błędu? Czy można korygować błędy niewpływające na wynik finansowy?

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie w żadnym przypadku. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy dany błąd wpływa istotnie, czy też w ogóle nie wpływa na wielkość wyniku finansowego, czy innych pozycji wykazanych w bilansie.

Brak możliwości korygowania zatwierdzonego sprawozdania finansowego wynika bezpośrednio z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że w sytuacji otrzymania po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, a także tych, które takiego istotnego wpływu nie mają, ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymano.

W przypadku popełnienia w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych". Wówczas w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym taki błąd wykryto, czyli w księgach roku bieżącego, mogą wystąpić następujące zapisy:

a) zwiększające zysk (zmniejszające stratę)

- Wn różne konta,

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

b) zmniejszające zysk (zwiększające stratę)

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma różne konta.

Tak więc błędów popełnionych w jakiejkolwiek części sprawozdania finansowego, w tym informacji dodatkowej, stwierdzonych po zatwierdzeniu takiego sprawozdania finansowego (przez uprawniony organ), nie można poprawiać w żadnym zakresie. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy dany błąd wpływa istotnie, czy też w ogóle nie wpływa na wielkość wyniku finansowego albo innych pozycji wykazanych w bilansie.

Trzeba zwrócić uwagę, że zasada wykluczająca możliwość jakiejkolwiek ingerencji w zatwierdzone sprawozdanie finansowe wynika m.in. z ostrożności. Poprawienie bowiem jakiegokolwiek błędu (nawet nieistotnego) może zrodzić możliwość popełnienia innego błędu, który może na to sprawozdanie wpływać nawet w sposób istotny. Co więcej, ponieważ sprawozdanie takie zostało już zatwierdzone przez organ zatwierdzający, nie byłoby osób odpowiedzialnych za weryfikację takich zmian.

Informacje o błędach popełnionych w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. będą podlegały ujęciu dopiero w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzonych za 2017 r. Jak wynika bowiem z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - wzoru dodatkowych informacji i objaśnień - dla zapewnienia porównywalności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący i lata ubiegłe, odpowiednie wyjaśnienie, w tym o popełnionych błędach, należy umieścić w pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
17
19
21
24
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60