vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Sporządziliśmy i zatwierdziliśmy sprawozdanie finansowe za 2016 r. W jakim terminie oraz jakie dokumenty powinniśmy przekazać do KRS? Wniosek do KRS chcemy złożyć w formie papierowej.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dotyczy on jednostek gospodarczych wpisanych do tego rejestru, np.: spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, partnerskich, spółdzielni.

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) należy złożyć następujące dokumenty:

1) roczne sprawozdanie finansowe,

2) opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,

3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

4) sprawozdanie z działalności - dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych w tym względzie).


Wzmianka o złożeniu do KRS rocznego sprawozdania finansowego jest przekazywana bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Kierownik jednostki wpisanej do KRS powinien złożyć do rejestru roczne sprawozdanie finansowe wraz z odpowiednimi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Natomiast zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przykładowo, gdy sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało zatwierdzone 20 kwietnia 2017 r., to należy je złożyć do KRS do 5 maja 2017 r.

Obowiązek złożenia do KRS dotyczy również rocznych sprawozdań finansowych, które nie zostały zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdania takie należy złożyć do KRS dwukrotnie, tj.:

a) w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także

b) w ciągu 15 dni po ich zatwierdzeniu razem z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Istotne jest, że w jednostkach, które rozpoczęły działalność w pierwszej połowie roku, a za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. Takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 15/14.

W celu wywiązania się z obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego, wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami w KRS należy złożyć formularz KRS-Z30 "Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty" (w sytuacji gdy złożenie sprawozdania nie jest połączone z wnioskiem o zmianę danych podmiotu w KRS).

Jeżeli złożenie rocznego sprawozdania finansowego połączone jest z wnioskiem o zmianę danych podmiotu (np. w zakresie składu wspólników), to podstawą wniosku jest druk KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej), KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej) albo KRS-Z3 (dla spółki z o.o. i akcyjnej). Załącznikiem do nich jest KRS-ZN "Sprawozdania finansowe i inne dokumenty" (odnoszący się do sprawozdania finansowego) i ewentualnie inne właściwe załączniki.

Składając wniosek w sądzie rejestrowym, wnioskodawca musi pamiętać o uiszczeniu opłat od wniosku. Za złożenie sprawozdania finansowego, gdy nie jest połączone z wnioskiem o zmianę danych podmiotu w KRS, uiszcza się opłatę w kwocie 140 zł (w tym: opłata sądowa - 40 zł oraz opłata za publikację w MSiG - 100 zł). Jeżeli złożenie rocznego sprawozdania finansowego połączone jest z wnioskiem o zmianę danych podmiotu, to uiszcza się opłatę w kwocie: 350 zł (w tym opłata sądowa - 250 zł oraz opłata za publikację w MSiG - 100 zł).

Opłaty za złożenie wniosku do KRS zalicza się w roku ich poniesienia do kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub konto 55 "Koszty zarządu",

- Ma konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem rocznego sprawozdania finansowego w KRS zawarto w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, w świetle którego, kto wbrew przepisom ustawy m.in. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
17
19
21
24
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60