vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych - Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR

Jak amortyzować samochód osobowy zaliczony do środków trwałych, jeżeli jego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR? Jak księgować amortyzację takiego samochodu?

Amortyzacja bilansowa

Bilansowo samochody osobowe zakwalifikowane do środków trwałych amortyzuje się według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości, tzn. drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową tego składnika, przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego (tu: samochodu osobowego).

Przykład

Spółka nabyła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosiła: 90.000 zł. Okres ekonomicznej użyteczności tego samochodu ustalono na 4 lata. Roczna stopa amortyzacyjna wyniesie zatem: 100% : 4 = 25%, a kwota amortyzacji, którą jednostka będzie miesięcznie zaliczała do kosztów bilansowych (przez 4 lata), wyniesie: 90.000 zł × 25% : 12 m-cy = 1.875 zł.

Należy dodać, iż stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych nie są dla amortyzacji bilansowej wiążące. Niemniej jednak, jeśli okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego pokrywa się z okresem przyjętym do ustalenia stawki podatkowej, to stawki dla celów bilansowych mogą być takie same jak dla celów podatkowych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na konieczność rzetelnego zobrazowania stopnia zużycia środka trwałego, który w warunkach gospodarowania może zmienić się w stosunku do założeń przyjętych na dzień ustalania okresu amortyzacji. W świetle bowiem art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości, poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja podatkowa

Zasadniczo podatnicy są obowiązani dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego do jego pełnego zamortyzowania. Odpisy te są kosztami uzyskania przychodów z zastrzeżeniem ograniczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 4 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 updof. W myśl tych przepisów, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych odpowiednio w art. 16a-16m updop i art. 22a-22o updof, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro. Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Kalkulatory Kalkulatory amortyzacji dostępne są
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

Przykład

Spółka nabyła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosiła: 90.000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania wyniósł: 4,20 zł/EUR, co oznacza że równowartość 20.000 EUR w dniu przekazania samochodu do używania wynosiła: 20.000 EUR × 4,20 zł/EUR = 84.000 zł. Jednostka nie może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty: 90.000 zł - 84.000 zł = 6.000 zł.

Odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego spółka dokonuje co miesiąc, stosując 20% stawkę amortyzacyjną (por. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym). Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi: (90.000 zł × 20%) : 12 m-cy = 1.500 zł. Przy czym do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczyć: (90.000 zł - 6.000 zł) × 20% : 12 m-cy = 1.400 zł.


Ujęcie odpisów amortyzacyjnych w księgach

Dla celów bilansowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej w całości (nie ma tu żadnego ograniczenia kwotowego).

Do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych służy konto 40-0 "Amortyzacja". Na koncie tym ujmuje się amortyzację wyliczoną na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień przyjęcia środka trwałego do używania, zapisem:

      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Jeżeli jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej dodatkowo na kontach zespołu 5, to koszty amortyzacji służbowych samochodów osobowych zalicza do kosztów ogólnogospodarczych ujmowanych na koncie 55 "Koszty zarządu", zapisem:

      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Z uwagi na to, że amortyzacja samochodu osobowego w części ustalonej od wartości przekraczającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, w ewidencji analitycznej do konta 40-0 "Amortyzacja" można wyodrębnić zarówno amortyzację stanowiącą koszty uzyskania przychodów, jak i amortyzację, która według przepisów podatkowych, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Do konta 40-0 "Amortyzacja" można wyszczególnić przykładowe konta analityczne:

a) 40-0/1 "Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów",

b) 40-0/2 "Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów".

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka nabyła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosiła: 100.000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania wyniósł: 4,3895 zł/EUR (kurs przykładowy), co oznacza że równowartość 20.000 EUR w dniu przekazania samochodu do używania wynosiła: 20.000 EUR × 4,3895 zł/EUR = 87.790 zł.
   
 2. Jednostka nie może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty: 100.000 zł - 87.790 zł = 12.210 zł.
   
 3. Odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego spółka dokonuje co miesiąc, stosując dla celów bilansowych i podatkowych 20% stawkę amortyzacyjną. Przyjęty przez spółkę 5 letni okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego pokrywa się bowiem z okresem przyjętym do ustalenia stawki podatkowej.
   
 4. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi: (100.000 zł × 20%) : 12 m-cy = 1.666,67 zł. Przy czym do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczyć: (100.000 zł - 12.210 zł) × 20% : 12 m-cy = 1.463,17 zł.
   
 5. Spółka rozlicza koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - koszt miesięcznej amortyzacji od wartości początkowej samochodu osobowego:      
   a) kwota miesięcznej amortyzacji 1.666,67 zł   07-1
   b) kwota zaliczana do kosztów podatkowych 1.463,17 zł 40-0/1  
   c) kwota niestanowiąca kosztów podatkowych 203,50 zł 40-0/2  

III. Księgowania:

Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.