vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych - Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Ujęcie w księgach wydatków na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej

Jak księguje się VAT w części niepodlegającej odliczeniu od paliwa zakupionego do samochodu osobowego używanego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych?

Na mocy art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, od wszystkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Wydatki, których dotyczy 50% ograniczenie przy odliczaniu podatku naliczonego, zostały wymienione w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Wśród tego rodzaju wydatków wymienia się wydatki związane z nabyciem, importem lub wytworzeniem tych pojazdów, części składowych do nich, używaniem tych pojazdów w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, nabyciem lub importem paliw do ich napędu, naprawą lub konserwacją tych pojazdów oraz nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów. Podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych, to znaczy na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości z definicji ceny nabycia określonej w art. 28 ust. 2 i 8 tej ustawy wynika, że cena nabycia to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zatem nieodliczony zgodnie z przepisami o VAT podatek naliczony od zakupu paliwa zwiększa cenę nabycia tego paliwa.

Ewidencja księgowa faktury za zakupione paliwo może przebiegać zapisami:
    a) wartość brutto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   b) cena zakupu paliwa powiększona o część VAT niepodlegającego
       odliczeniu:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) VAT podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".


Przykład

I. Założenia:

  1. Pracownik przebywał w podróży służbowej od 3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. Podróż odbył służbowym samochodem wykorzystywanym w działalności mieszanej, tzn. na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.
     
  2. Rozliczenia pobranej zaliczki w kwocie: 350 zł oraz kosztów podróży służbowej (w tym kosztów paliwa) na kwotę: 1.185 zł dokonał 10 kwietnia 2017 r. W tym samym dniu została mu wypłacona z kasy jednostki (w pomniejszeniu o wcześniej wypłaconą zaliczkę) należność w kwocie: 835 zł. Do rozliczenia pracownik dołączył fakturę dokumentującą zakup paliwa w dniu 3 kwietnia 2017 r. na kwotę: 200 zł (w tym VAT: 37,40 zł) oraz fakturę dokumentującą zakup paliwa w dniu 6 kwietnia 2017 r. na kwotę: 235 zł (w tym VAT: 43,94 zł).
     
  3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - wypłata z kasy zaliczki 350,00 zł 23-4 10
2. PK - rozliczenie kosztów podróży:      
   a) łączna kwota kosztów podróży służbowej 1.185,00 zł   23-4
   b) podlegający odliczeniu VAT naliczony: 81,34 zł × 50% =  40,67 zł 22-1  
   c) zarachowanie poniesionych wydatków do kosztów rodzajowych 1.144,33 zł 40-6  
   oraz równoległe rozliczenie na konta zespołu 5 1.144,33 zł 55 49
3. KW - wypłata pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, w kwocie pomniejszonej o pobraną wcześniej zaliczkę: 1.185 zł - 350 zł =  835,00 zł 23-4 10

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach wydatków na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60