vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych - Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu

W styczniu 2017 r. jeden z samochodów osobowych używanych w ramach umowy leasingu finansowego (dla celów bilansowych) uległ kasacji. Od firmy leasingowej otrzymaliśmy obciążenie z tytułu wstępnego rozliczenia umowy (odszkodowanie umowne) oraz uznanie z tytułu sprzedaży wraku i otrzymanego odszkodowania. Jak ująć w księgach rachunkowych powyższe operacje?

Przepisy o rachunkowości nie regulują opisanego zagadnienia. Szerzej na temat umów leasingu mówi Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), którego uregulowania jednostki mogą stosować na mocy przepisu art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W świetle postanowień tego standardu (pkt VI.15), w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu finansowego na skutek utraty przedmiotu leasingu (np. na skutek kradzieży), korzystającego obciąża płatność wynikająca z umowy leasingu. Kwota tej płatności stanowi zobowiązanie wobec finansującego z tytułu wygaśnięcia umowy, obciążające drugostronnie pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy zostaje odpisane w pozostałe przychody operacyjne zaś wartość netto przedmiotu leasingu - w pozostałe koszty operacyjne.

Jeżeli w myśl umowy leasingu korzystający zawarł umowę ubezpieczeniową z cesją odszkodowania na rzecz finansującego, to z chwilą otrzymania przez finansującego odszkodowania o jego równowartość korzystający zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego, odnosząc drugostronnie odszkodowanie na pozostałe przychody operacyjne.

Gdy wypowiedzeniu umowy leasingu finansowego towarzyszy zwrot finansującemu przedmiotu leasingu, to korzystającego obciąża płatność wynikająca z umowy leasingu lub porozumienia stron. Kwota tej płatności stanowi zobowiązanie wobec finansującego z tytułu wypowiedzenia umowy. W przypadku takim zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy zamienia się w zobowiązanie z tytułu wypowiedzenia umowy, a ewentualną różnicę między obu zobowiązaniami odnosi się na pozostałe koszty lub przychody operacyjne. Natomiast zwrot finansującemu przedmiotu leasingu ujmuje się na koncie pozostałych kosztów operacyjnych w jego wartości netto, jako likwidację środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Tak więc możliwe jest również wykazanie skutków wypowiedzenia umowy po skompensowaniu zobowiązań.

Przykład

I. Założenia:

  1. Korzystający w wyniku wypadku drogowego utracił przedmiot umowy leasingu finansowego (samochód nadaje się do kasacji). Finansujący wypowiedział umowę leasingu i wstępnie obciążył korzystającego kwotą: 45.000 zł.
     
  2. Na dzień wypowiedzenia umowy korzystający w księgach wykazywał saldo zobowiązania wobec finansującego z tytułu umowy na kwotę: 48.000 zł. Wartość netto przedmiotu leasingu wykazywanego w ewidencji środków trwałych wynosiła: 36.000 zł (tj. wartość początkowa 70.000 zł minus dotychczasowe umorzenie: 34.000 zł).
     
  3. Korzystający zwrócił leasingodawcy wrak samochodu. Po sprzedaży wraku leasingodawca uznał korzystającego kwotą: 1.500 zł z tytułu tej sprzedaży.
     
  4. Przedmiot umowy leasingu objęty był ubezpieczeniem, a umowa leasingu przewidywała cesję odszkodowania na rzecz finansującego. W ostatecznym rozrachunku finansujący uznał korzystającego kwotą: 30.000 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie z ewidencji bilansowej powypadkowego samochodu:      
   a) kwota dotychczasowego umorzenia 34.000 zł 07-1 01
   b) wartość nieumorzona 36.000 zł 76-1 01
2. Rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu:      
   a) odpisanie zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu 48.000 zł 24-9/2 76-0
   b) ujęcie zobowiązania z tytułu wstępnego rozliczenia umowy
        (odszkodowanie umowne)
45.000 zł 76-1 24-9/1
3. Ujęcie należności z tytułu sprzedaży wraku (uznanie korzystającego z tytułu ostatecznego rozliczenia umowy) 1.500 zł 24-9/1 76-0
4. Ujęcie należności z tytułu odszkodowania (uznanie korzystającego z tytułu otrzymanego odszkodowania) 30.000 zł 24-9/1 76-0

III. Księgowania:

Rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60