vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych - Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Ewidencja księgowa zwrotu kosztów w formie ryczałtu lub kilometrówki

Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych na podstawie przedstawionej ewidencji przebiegu pojazdu lub oświadczenia dotyczącego ryczałtu ujmuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, a dokładnie na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" bądź też na odpowiednim koncie w zespole 5.

W związku z tym, iż zarówno ryczałty, jak i kilometrówka za jazdy lokalne są opodatkowane podatkiem dochodowym, to ich wypłata odbywa się po potrąceniu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, jak i w formie ryczałtu, może być wypłacony bezpośrednio w dniu rozliczenia tych kosztów lub wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc. W każdym z tych przypadków pracodawca dolicza kwotę ryczałtu, bądź kilometrówki do przychodów pracownika ze stosunku pracy uzyskanych w danym miesiącu i od łącznej kwoty pobiera miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. Przy czym, jeżeli wypłata ryczałtu (lub kilometrówki) oraz wynagrodzenia ma miejsce w różnych terminach, wówczas w celu prawidłowego wyliczenia miesięcznych obciążeń podatkowych pracodawca każdą kolejną wypłatę rozlicza narastająco, to znaczy łącznie z wypłatami wcześniejszymi dokonanymi w tym samym miesiącu. Rozliczenie ostatniej wypłaty stanowi korektę wcześniejszych rozliczeń i wykazuje ostateczną kwotę zaliczki na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego.

Przykład

Zwrot kosztów w formie ryczałtu wypłacanego z wynagrodzeniem

I. Założenia:

  1. Na podstawie umowy zawartej z pracodawcą pracownik wykorzystuje do jazd lokalnych w celach służbowych prywatny samochód osobowy, którego pojemność silnika wynosi powyżej 900 cm3. Pracownikowi przysługuje miesięczny limit: 500 km.
     
  2. Według oświadczenia o używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych złożonego za styczeń 2017 r., pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym 3 dni, zatem ustalenie kwoty ryczałtu przysługującej pracownikowi było następujące:

a) przyznany miesięczny limit: 500 km × 0,8358 zł = 417,90 zł,

b) kwota zmniejszenia ryczałtu: 3 dni × 1/22 × 417,90 zł = 56,99 zł,

c) kwota ryczałtu za styczeń 2017 r. wynosi: 417,90 zł - 56,99 zł = 360,91 zł.

  1. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc 10-go dnia następnego miesiąca. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł). Złożył on pracodawcy oświadczenie PIT-2.
     
  2. Ryczałt za styczeń wypłacono razem z wynagrodzeniem za ten miesiąc 10 lutego 2017 r. (piątek). Ryczałt stanowi dodatkowy dochód pracownika podlegający opodatkowaniu. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi: 3.000 zł brutto. Rozliczenie składkowo-podatkowe prezentowało się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie zasadnicze 3.000,00 zł
2. Ryczałt samochodowy podlegający opodatkowaniu 360,91 zł
3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 3.000,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 × 13,71%) 411,30 zł
5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 3 - wiersz 4) 2.588,70 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 × 9%) 232,98 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 × 7,75%) 200,62 zł
8. Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu (wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 8 - wiersz 4) 2.838,00 zł
10. Zaliczka na podatek (wiersz 9 × 18%) - 46,33 zł 464,51 zł
11. Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego, po zaokrągleniu (wiersz 10 - wiersz 7) 264,00 zł
12. Wynagrodzenie netto do wypłaty (wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 4 - wiersz 6 - wiersz 11) 2.452,63 zł
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP obciążające pracodawcę wynoszą:

a) składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne (9,76%), rentowe (6,50%), wypadkowe (1,80%): 3.000,00 zł × 18,06% = 541,80 zł,

b) składki na FP (2,45%) i FGŚP (0,10%): 3.000 zł × 2,55% = 76,50 zł.

  1. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac:      
   a) wynagrodzenie zasadnicze za styczeń 2017 r. 3.000,00 zł 40-4 23-0
   b) ryczałt samochodowy za styczeń 2017 r. 360,91 zł 40-6 23-0
   c) składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika 411,30 zł 23-0 22-3/3
   d) składka na ubezpieczenie zdrowotne 232,98 zł 23-0 22-3/3
   e) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 264,00 zł 23-0 22-3/0
2. WB - wypłata wynagrodzenia wraz z ryczałtem 2.452,63 zł 23-0 13-0
3. PK - składki ZUS obciążające pracodawcę: 541,80 zł + 76,50 zł =  618,30 zł 40-5 22-3/3

III. Księgowania:

Zwrot kosztów w formie ryczałtu wypłacanego z wynagrodzeniem

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60