vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Działalność usługowa w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Ujęcie księgowe refaktur za media

Rozpoczęliśmy wynajem pomieszczeń w budynku biurowym. Koszty mediów, np. gazu, prądu, wody, wynikające z otrzymanych od dostawców faktur, będziemy refakturować na najemcę. Refaktury będą wystawiane na przełomie miesiąca, gdyż faktury od dostawców mediów najczęściej wpływają do nas w miesiącu następnym. Przykładowo koszty zużycia wody dotyczące maja 2017 r. będą refakturowane w czerwcu 2017 r. W jakim miesiącu powinniśmy ewidencjonować przychód z refaktur i na jakim koncie?

Ustawa o rachunkowości nie reguluje w odrębny sposób kwestii refakturowania kosztów. Z tego względu koszty i przychody z tego tytułu powinny być księgowane według ogólnych zasad. Zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, koszty i przychody związane z refakturowaniem należy ewidencjonować w okresie, którego dotyczą. Nie ma znaczenia data zapłaty ani data wystawienia faktury i refaktury. Trzeba więc je rozliczać w księgach rachunkowych w tym samym okresie sprawozdawczym. Na operacji refakturowania nie może bowiem powstać zysk lub strata, gdyż mogłoby to powodować zniekształcenie wyniku finansowego jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

Jest to w szczególności istotne na przełomie roku obrotowego. Przykładowo, jeśli koszty mediów zostały poniesione w grudniu danego roku obrotowego, a refaktura została wystawiona w styczniu roku następnego, to zarówno koszt, jak i przychód trzeba ująć w księgach rachunkowych w grudniu danego roku obrotowego.

Ta sama zasada obowiązuje również na przełomie miesiąca. Jeżeli zatem faktura pierwotna i refaktura zostały wystawione w różnych miesiącach, to konieczne jest wprowadzenie kosztu i przychodu do ksiąg tego samego okresu (chyba że księgi za dany miesiąc zostały już zamknięte, to wtedy przychód z refaktury ujmuje się na bieżąco, czyli w miesiącu wystawienia refaktury - nie dotyczy to jednak przełomu roku).

Przyjmuje się, że koszty i przychody związane z refakturowaniem mediów są generalnie pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Dlatego ewidencjonuje się je zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości odpowiednio na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" i 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Gdyby z części kosztów mediów jednostka korzystała na własne potrzeby, wówczas w tej części ujmuje się je w kosztach działalności operacyjnej. W ewidencji księgowej fakturę otrzymaną od dostawcy mediów można ująć zapisami:

a) kwota brutto faktury

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony do odliczenia w odpowiednim okresie

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) rozliczenie kosztu w części przeznaczonej na potrzeby własne wynajmującego

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

d) rozliczenie kosztu w części refakturowanej na ostatecznych odbiorców, np. najemców

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Wystawioną na ostatecznego odbiorcę refakturę z tytułu zwrotu kosztów mediów można z kolei ująć w sposób przedstawiony w przykładzie.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka w dniu 5 czerwca 2017 r. otrzymała fakturę za zużycie w maju br. prądu w budynku będącym przedmiotem wynajmu (wynajem nie stanowi jej podstawowej działalności). Z faktury wystawionej 31 maja br. wynika, że wartość zużytej w maju br. energii elektrycznej wyniosła brutto 940,95 zł (w tym VAT 175,95 zł).
     
  2. W dniu 6 czerwca 2017 r. wystawiono refakturę na kwotę brutto 940,95 zł ze stawką VAT 23%.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. Faktura za zużycie prądu w maju br.:

   a) zobowiązanie brutto 940,95 zł 30 21
   b) VAT naliczony (do odliczenia w czerwcu br.) 175,95 zł 22-2 30
   c) wartość netto 765,00 zł 76-1 30

2. Refaktura za prąd zużyty w maju br.:

   a) wartość netto 765,00 zł 76-0
   b) VAT należny (do rozliczenia w czerwcu br.) 175,95 zł 22-1
   c) należność brutto 940,95 zł 20

3. PK - przeksięgowanie VAT (zapis w czerwcu br.):

   a) należnego 175,95 zł 22-1 22-1
   b) naliczonego 175,95 zł 22-2 22-2

Księgowania

Ujęcie księgowe refaktur za media
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60