vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Moment ujęcia przychodu w księdze

Datę ujęcia w księdze podatkowej przychodu wyznacza data powstania przychodu. Zasadniczo przychód należny z działalności gospodarczej powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), ale nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof). Oznacza to, że gdyby udokumentowanie danej transakcji lub zapłata za nią nastąpiły wcześniej od wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Data wydania rzeczy (wykonania usługi), uregulowania należności czy wystawienia faktury nie ma natomiast wpływu na moment ustalenia przychodu dla usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Przy tego rodzaju usługach za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze - jednak nie rzadziej niż raz w roku. Reguła ta ma zastosowanie odpowiednio do dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1e i 1h ustawy o pdof). W praktyce uznaje się, że usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych to tzw. usługi ciągłe. Nie zostały one wprawdzie zdefiniowane w przepisach podatkowych, przyjęło się jednak, że usługi ciągłe obejmują czynności wynikające z zawartej umowy, polegające na stałym (trwałym), powtarzalnym przez pewien okres zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia tych usług. Cechuje je więc to, że nie sprowadzają się one do jednorazowego świadczenia, lecz trwają przez pewien czas. Przy czym samo stwierdzenie, że przedmiot umowy stanowi świadczenie ciągłe, nie wystarczy do tego, by odstąpić od podstawowej zasady ustalania przychodu. Do skorzystania z uprawnienia pozwalającego ustalić moment powstania przychodu na ostatni dzień okresu rozliczeniowego konieczne jest przyjęcie przez strony umowy, że usługi będą rozliczane w takich okresach.

W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się wyżej omówionych zasad, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (art. 14 ust. 1i ustawy o pdof). Kasowy sposób ustalania przychodu ma zastosowanie np. w przypadku kar umownych, odszkodowań, odsetek.

Kasowe ustalanie przychodu może mieć również zastosowanie w przypadku otrzymanych zaliczek. Generalnie otrzymane zaliczki nie są przychodem dla celów podatkowych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof). Niemniej w przypadku, gdy przedsiębiorca pobierze wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegające zgodnie z przepisami ustawy o VAT zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy podatnik może skorzystać z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu dla zaliczek, a jedynie ten, który w odpowiednim terminie złożył zawiadomienie do urzędu skarbowego o jego wyborze. Wynika to z art. 14 ust. 1j-1l ustawy o pdof.

Przykład 1

Ustalenie daty powstania przychodu według podstawowej zasady:

Data
wydania towaru/
wykonania usługi
Data
wystawienia faktury
Data
uregulowania należności
Data
powstania przychodu
10 maja 2017 r. 11 maja 2017 r. 12 maja 2017 r. 10 maja 2017 r.
10 maja 2017 r. 11 maja 2017 r. 9 maja 2017 r. 9 maja 2017 r.
10 maja 2017 r. 8 maja 2017 r. 12 maja 2017 r. 8 maja 2017 r.


Przykład 2

Na podstawie umowy zawartej na okres jednego roku podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy dla kontrahenta usługi. W umowie strony ustaliły, że usługa będzie rozliczana za okresy miesięczne. Kontrahent zobowiązany jest uiszczać opłatę za dany miesiąc do 5. dnia tego miesiąca. Podatnik natomiast wystawia fakturę w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Bez względu na datę wystawienia faktury czy otrzymania zapłaty u podatnika przychód powstanie w ostatnim dniu każdego miesiąca.


Przykład 3

Podatnik będący osobą fizyczną w dniu 22 maja 2017 r. otrzymał wpłatę na poczet usługi, którą wykona w czerwcu 2017 r. Wpłatę tę, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zaewidencjonował w kasie rejestrującej. Podatnik do 20 stycznia 2017 r. złożył w urzędzie skarbowym zawiadomienie, że wybiera sposób ustalania daty powstania przychodu według zasad określonych w art. 14 ust. 1j ustawy o pdof. Tym samym wpłatę zaliczki na poczet przyszłej usługi uznał za przychód w dacie jej otrzymania, tj. 22 maja 2017 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60