vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Przychody ujmowane w księdze zbiorczo

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dopuszczają w określonych przypadkach zbiorczą ewidencję przychodów w księdze podatkowej, na koniec danego dnia lub miesiąca.

Jeżeli podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie ewidencjonuje przychodów w kasie fiskalnej, na żądanie kupującego lub usługobiorcy powinien wystawiać rachunki potwierdzające dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Rachunki powinien ujmować w księdze w dacie powstania przychodu. Gdy kupujący lub usługobiorca nie zażąda wystawienia rachunku, u takiego podatnika może wystąpić sprzedaż nieudokumentowana. Przychody z takiej sprzedaży można ewidencjonować w zeszycie i na koniec dnia podsumować zapisy za ten dzień. Ustaloną kwotę przychodu za dany dzień ujmuje się w wystawionym na koniec dnia dowodzie wewnętrznym nazywanym dziennym zestawieniem sprzedaży nieudokumentowanej. Dowody takie ujmuje się w księdze codziennie, po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Wynika to z § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi. Istnieje jeszcze możliwość prowadzenia dla przychodów nieudokumentowanych ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Powinna ona zawierać co najmniej następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
   
 • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami, 
   
 • kwotę tego przychodu, 
   
 • przychody podlegające opodatkowaniu VAT od czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur - w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia od VAT, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Zapisów w ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, dokonuje się raz dziennie, po zakończeniu sprzedaży w danym dniu (§ 18 ust. 1 rozporządzenia). Z kolei na podstawie tej ewidencji zapisów w księdze dotyczących przychodu można dokonać w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca (§ 19 ust. 6 rozporządzenia).

W przypadku gdy podatnik dla udokumentowania przychodu wystawia faktury, zapisów w księdze podatkowej powinien dokonywać na podstawie tych faktur, każdego dnia. Przy czym gdy w danym dniu wystawia wiele faktur, zapisów w księdze może dokonać jedną sumą wynikającą z ich dziennego zestawienia, zawierającego następujące dane:

 • datę i kolejny numer zestawienia, 
   
 • numery od-do faktur objętych zestawieniem, 
   
 • sumę zbiorczą tych faktur, 
   
 • podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie.

Wynika tak z § 19 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia.

W sytuacji gdy podatnik prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji. Mówi o tym § 21 ust. 1 rozporządzenia. Zestawienie to powinno zawierać następujące dane:

 • datę i kolejny numer zestawienia, 
   
 • sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek VAT oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku VAT.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych lub na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych (§ 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia). W obu przypadkach dane te trzeba skorygować o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu (jak np. zwroty towarów, uznane reklamacje, oczywiste pomyłki), wynikające z odrębnych ewidencji albo opisane na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego.

Warto dodać, że gdy na sprzedaż zarejestrowaną w kasie fiskalnej wystawiono potem fakturę, to faktura ta nie podlega ujęciu w księdze. Podatnik powinien wówczas przechowywać kopie wystawionych faktur połączone w sposób trwały ze zwróconymi oryginałami paragonów fiskalnych.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60