vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Ewidencja w księdze przychodu z tytułu kary umownej

Zleceniobiorca wykonał zleconą mu przez naszą spółkę jawną usługę z dwumiesięcznym opóźnieniem. Naraził on tym samym spółkę jawną (zleceniodawcę) na straty. Czy o kwotę należnej spółce kary umownej, wynikającej z wystawionej przez nią noty księgowej, spółka powinna zmniejszyć wartość wykonanej na jej rzecz usługi wpisanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki"?

NIE. Spółka jawna rozliczająca się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązana jest wpisać do tej księgi kwotę kary umownej w kolumnie 8 "Pozostałe przychody" - pod datą jej otrzymania. Podstawą dokonania tego zapisu nie będzie nota obciążeniowa wystawiona przez spółkę jawną, lecz dowód potwierdzający faktyczne otrzymanie przez nią kary umownej.

Z przepisów ustawy o pdof wynika, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT (art. 14 ust. 1 ustawy o pdof). Generalnie, w świetle art. 14 ust. 1c wymienionej ustawy, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 14 ust. 1e ustawy o pdof). Te same zasady stosuje się do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego na podstawie art. 14 ust. 1h ustawy o pdof.

Z kolei, w myśl art. 14 ust. 1i ustawy o pdof, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Ten przepis ma zastosowanie do przychodów wyszczególnionych w art. 14 ust. 2 ustawy o pdof. Mowa jest tutaj m.in. o otrzymanych przez podatników karach umownych (art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o pdof).

Oznacza to, że przychód podatkowy w przypadku kar umownych nie powstanie w dniu naliczenia kary umownej i wystawienia noty obciążeniowej, lecz z chwilą jej faktycznego otrzymania.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu należy wskazać, że spółka jawna obowiązana jest ująć w księdze podatkowej przychód z tytułu kary umownej pod datą jej rzeczywistego otrzymania. Przykładowo, jeżeli kara umowna z tytułu nieterminowo wykonanej usługi przez zleceniobiorcę wpłynęła na rachunek bankowy spółki jawnej 25 maja 2017 r., to przychód podatkowy z tego tytułu powstał właśnie w tym dniu.

W tym przypadku podstawą dokonania zapisu w księdze podatkowej jest wyciąg bankowy z tego dnia. Na jego podstawie spółka jawna powinna dokonać następujących zapisów w księdze podatkowej za maj 2017 r.:

  • w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" - dzień wpływu kary umownej na jej rachunek bankowy, tj. 25 maja 2017 r., 
     
  • w kolumnie 8 "Pozostałe przychody" - kwota otrzymanej kary umownej.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60