vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017

W jaki sposób ujmować koszty magazynowania wyrobów?

Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy działalność produkcyjną. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonujemy równocześnie na kontach zespołu 4 i 5. W wynajętych magazynach przechowujemy wyroby gotowe. Czy koszty ponoszone na wynajem magazynu, koszty płac pracowników magazynowych oraz amortyzację wózków widłowych i koszty ubezpieczeń środków trwałych możemy zaliczyć do kosztów zarządu? Czy koszty te obciążają wynik finansowy w okresie ich poniesienia?

Generalnie koszty magazynowania wyrobów gotowych obciążają wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Kwalifikuje się je wówczas do kosztów zarządu (podgrupa: koszty ogólnoprodukcyjne). Jeśli jednak proces magazynowania stanowi część cyklu technologicznego, to ustawa o rachunkowości dopuszcza zaliczenie tego rodzaju kosztów do kosztów wytworzenia produktów.

Koszty zarządu ujmuje się w ciągu roku obrotowego na koncie 55 "Koszty zarządu" - na podstawie dokumentów źródłowych - równolegle do księgowań kosztów układu rodzajowego (Wn konta zespołu 4, Ma różne konta) zapisem:

- Wn konto 55 "Koszty zarządu",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

W jednostkach produkcyjnych koszty zarządu mogą być w trakcie roku obrotowego rozliczane jako składnik kosztu własnego sprzedaży produktów. Koszty te po zakończeniu każdego miesiąca są wówczas przenoszone w ciężar konta 70-1 zapisem:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

- Ma konto 55 "Koszty zarządu".

Koszty zarządu to koszty pośrednie związane z obsługą, utrzymaniem, administrowaniem, zarządzaniem, kierowaniem i organizacją jednostki rozpatrywanej jako całe przedsiębiorstwo. Wśród kosztów zarządu można wyodrębnić dwie podgrupy kosztów mające różną treść ekonomiczną oraz odmienny związek z procesem wytwórczym, czy też samym przedmiotem działalności (np. produktami). Są to:

1) koszty administracyjno-gospodarcze,

2) koszty ogólnoprodukcyjne.

Do kosztów administracyjno-gospodarczych zalicza się m.in. płace pracowników zarządu i administracji wraz z narzutami, koszty podróży służbowych pracowników zarządu i administracji, koszty szkoleń pracowników zarządu i administracji, a także koszty biurowe (materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, koszty archiwizacji danych, obsługi rachunkowej itp.) czy wydatki reprezentacyjne.

Natomiast wśród kosztów ogólnoprodukcyjnych wyodrębnić można koszty funkcji pełnionych przez jednostkę gospodarczą jako całość, do których zalicza się w szczególności koszty ochrony mienia, szkoleń załogi, bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty utrzymania obiektów produkcyjnych, np. magazynów, laboratoriów ogólnozakładowych, budynków zarządu.

Należy pamiętać, iż koszty zarządu nie są elementem składowym kosztu wytworzenia produktu (na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Obciąża się nimi wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60