vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017

Ewidencja księgowa kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych

Przedsiębiorstwo zakupiło maszynę produkcyjną. Na wartość początkową tej maszyny składały się koszty zakupu, koszty delegacji pracowników, koszty transportu itp. Przed przyjęciem maszyny do używania wykonano produkcję próbną wyrobów. Wyprodukowane wyroby w 80% nadają się do sprzedaży. Czy koszty produkcji próbnej powinny zwiększyć wartość początkową maszyny?

Koszty prób i testów (rozruchu technologicznego) przeprowadzanych celem sprawdzenia działania środka trwałego, dla potrzeb stwierdzenia jego zdatności do użytkowania zgodnie z zamierzeniami jednostki lub wymogami zewnętrznymi, poniesione przez jednostkę do momentu jego przyjęcia do użytkowania zwiększają wartość początkową tego środka trwałego.

Wartość początkową środka trwałego, w której ujmuje się go w księgach rachunkowych jednostki, stanowi cena nabycia (art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości) lub koszt wytworzenia (art. 28 ust 3 i 8 tej ustawy). Rodzaj i zakres wydatków mających wpływ na określenie wartości początkowej środka trwałego zależy od stanu, w jakim jednostka pozyskała dany składnik majątku, zakresu i rodzaju działań, jakie jednostka musi przeprowadzić celem doprowadzenia go do stanu kompletności i zdatności do użytkowania, jak również okresu dostosowania go do użytkowania. Z tego względu rozróżnia się środki trwałe:

1) kompletne i zdatne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania od razu, tj. w momencie pozyskania - w takim przypadku wartość początkową ustala się w cenie nabycia,

2) wymagające np. budowy, montażu, testowania lub innych form przystosowania do użytkowania - w takim przypadku wartość początkowa jest ustalana w cenie nabycia, łącznej wartości ceny nabycia i kosztu wytworzenia, albo w samym koszcie wytworzenia.

Środki trwałe, które wymagają po ich nabyciu a jeszcze przed przyjęciem do użytkowania montażu lub przystosowania do używania, zalicza się - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości - do środków trwałych w budowie. Do ich ewidencji służy konto 08 "Środki trwałe w budowie". Na koncie tym gromadzi się, obok ceny zakupu, również pozostałe koszty związane z nabyciem środka trwałego mające wpływ na jego wartość początkową, w tym koszty produkcji testowej.

Koszty związane z wykonaniem produkcji w ramach rozruchu próbnego można ująć w księgach rachunkowych następującymi zapisami:

a) wartość zużytych surowców, materiałów, opakowań itp.

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Maszyna produkcyjna),

- Ma konto 31 "Materiały" lub 30 "Rozliczenie zakupu",

b) wynagrodzenie pracowników - kwota brutto

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Maszyna produkcyjna),

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

c) składki ZUS obciążające pracodawcę

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Maszyna produkcyjna),

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Na cenę nabycia maszyny produkcyjnej wpływa również wartość powstałych w ramach rozruchu próbnego wyrobów gotowych. Jeżeli bowiem wyroby gotowe powstałe w wyniku prób i testów spełniają definicję aktywów, określoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, tj. nadają się do sprzedaży, to wartość początkową środka trwałego (w budowie) zmniejsza wartość tych wyrobów, którą ustala się w cenie sprzedaży netto lub po koszcie wytworzenia. W rezultacie ich wartość zmniejszy koszty środka trwałego w budowie.

Wartość powstałych w ramach rozruchu próbnego wyrobów gotowych można ująć w księgach rachunkowych następującym zapisem:

1) przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych powstałych w ramach rozruchu próbnego

- Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Maszyna produkcyjna),

2) sprzedaż produktów gotowych powstałych podczas rozruchu próbnego nieobjętych ewidencją magazynową w toku składowania

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Maszyna produkcyjna).

Trzeba zaznaczyć, że ujęcie na koncie 60 lub 70-1 wartości wyrobów gotowych powstałych podczas rozruchu próbnego powoduje wejście do tzw. kręgu kosztów. Tym samym jednostki, które sporządzają rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, operację tę powinny zaksięgować dodatkowo na kontach obrotów wewnętrznych, tj. 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Jeżeli wyroby gotowe powstałe podczas rozruchu próbnego maszyny produkcyjnej podlegają zniszczeniu, to nie nastąpi zmniejszenie kosztów środka trwałego w budowie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60