vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017

Ewidencja kosztów przygotowania nowej produkcji

Spółka z o.o. od sierpnia 2017 r. będzie produkowała wyroby gotowe. W lipcu br. poniosła wydatki związane z przygotowaniem nowej produkcji, które będą rozliczane za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponieważ nie będzie to produkcja ograniczona czasowo ani ilościowo, spółka zamierza dokonywać jej rozliczenia w okresie 5 lat, tj. okresie odpowiadającym długości umowy leasingu operacyjnego dotyczącego maszyn produkcyjnych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Sposób rozliczenia kosztów przygotowania nowej produkcji powinien wynikać z zasad (polityki) rachunkowości jednostki. W ramach tych zasad dopuszczalne jest m.in. rozliczanie takich kosztów w okresie trwania umowy leasingu maszyn produkcyjnych.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają sposobu rozliczania kosztów przygotowania produkcji. Zasadniczo można uznać, że koszt taki mógłby zostać odniesiony bezpośrednio w koszty okresu w miesiącu uruchomienia produkcji. Jeżeli jednak wartość kosztu stanowi kwotę na tyle znaczącą (z punktu widzenia jednostki), że jej jednorazowe odniesienie w koszty spowodowałoby istotnie ujemny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, to koniecznym stanie się jej rozliczenie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Obowiązek rozliczania kosztów w czasie wynika także z zasady współmierności wyrażonej w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Koszty uruchomienia nowej produkcji figurujące na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Koszty przygotowania nowej produkcji) mogą być w miesiącu uruchomienia produkcji:

a) jednorazowo zaliczone do kosztów działalności produkcyjnej (konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej") - jeżeli nie wpływa to ujemnie na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki albo

b) rozliczane w czasie - jeżeli ich kwota jest istotna.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności (art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

W praktyce koszty przygotowania produkcji rozlicza się w sposób:

1) czasowy - polegający na zwiększaniu kosztów poszczególnych okresów równymi kwotami ustalonymi w wyniku podzielenia całości kosztów przygotowania produkcji poprzez planowaną (prognozowaną) liczbę okresów sprawozdawczych (miesięcy), w których produkcja będzie realizowana,

2) ilościowy - polegający na rozliczaniu kosztów przygotowania produkcji proporcjonalnie do planowanej (prognozowanej) wielkości produkcji nowych wyrobów.

W przypadku opisanym w pytaniu, choć jednostka nie potrafi określić perspektywy czasowej, w jakiej będzie realizowała uruchamianą produkcję, przyjęcie 5-letniego okresu rozliczania kosztów uruchomienia produkcji, odpowiadającego okresowi zawarcia umowy leasingowej dotyczącej maszyn produkcyjnych, należy uznać za dopuszczalny.

W takim przypadku rozliczenie kosztów z konta rozliczeń międzyokresowych kosztów będzie następowało według sposobu czasowego, czyli poprzez podzielenie sumy kosztów poniesionych na uruchomienie produkcji przez okres 60 miesięcy (5 lat).

Przykład

Założenia

  1. Jednostka poniosła koszty przygotowania produkcji w wysokości 60.000 zł. Przyjęto, że minimalny okres wytwarzania produktu będzie równy okresowi, na jaki podpisano umowę leasingu maszyn produkcyjnych i wyniesie on 5 lat.
     
  2. Koszt przygotowania produkcji, rozliczany w okresach miesięcznych, został ustalony następująco: 60.000 zł : 60 m-cy = 1.000 zł. Będzie on rozliczany począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto produkcję.
     
  3. Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Zarachowanie kosztów dotyczących przygotowania produkcji nowych wyrobów do rozliczenia w czasie: 60.000 zł 64-0 49
2. PK - rozliczenie kosztów dotyczących danego okresu (miesiąca) - ujęcie w miesiącu uruchomienia produkcji: 1.000 zł 50 64-0

Księgowania

Ewidencja kosztów przygotowania nowej produkcji
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60