vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Podatkowa księga w praktyce - Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Wynagrodzenia i składki ZUS

Czy w podatkowej księdze koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach zlecenia można wpisywać na podstawie (odpowiednio) list płac oraz rachunków do umów zlecenia, czy konieczne jest wystawianie dowodu wewnętrznego?

Listy płac oraz rachunki do umów zlecenia stanowią dowody, w oparciu o które można ewidencjonować w podatkowej księdze koszty wynagrodzeń w razie wypłaty należności w kasie. W przypadku zaś wypłat dokonywanych na rachunek bankowy, podstawą zapisów będą np. wyciągi bankowe. Także składki ZUS w części finansowanej przez płatnika mogą być udokumentowane wyciągiem bankowym. W żadnym przypadku nie jest natomiast zasadne wystawianie dowodów wewnętrznych na udokumentowanie tych kosztów.

Niewadliwe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga dokonywania w niej zapisów na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody wewnętrzne. Tego rodzaju dokumenty mogą być jednak sporządzane na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących tylko niektórych kosztów (wydatków), których zamknięty katalog zawarty jest w § 14 ust. 2 rozporządzenia.

Nie ma zatem podstaw sporządzanie dokumentu w postaci dowodu wewnętrznego na udokumentowanie zapisów dotyczących kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

Z treści ust. 12 objaśnień do podatkowej księgi, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynika, że wypłacane pracownikom wynagrodzenia brutto, wpisuje się w księdze w kolumnie 12 "wynagrodzenia w gotówce i w naturze" na podstawie:

  • listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,
     
  • innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

Ponadto ze wskazanych objaśnień wynika, że w kolumnie 12 księgi ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Przy czym brak jest określenia dowodów, na podstawie których należy je ująć w księdze. Trzeba jednak przyjąć, że wynagrodzenia z umów zlecenia można wpisywać do podatkowej księgi na podstawie:

  • rachunku do umów zlecenia - w razie wypłaty należności w kasie,
     
  • innego dowodu, np. wyciągu bankowego - w przypadku gdy wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy zleceniobiorcy.

Sposób dokumentowania wynagrodzeń zależy więc od tego czy wypłata jest dokonywana w gotówce, czy bezgotówkowo.

Należy zauważyć, że w skład wynagrodzeń brutto, ujmowanych w kolumnie 12 podatkowej księgi, wchodzą składki ZUS w części finansowanej przez pracownika i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem składek tych i zaliczki nie ujmuje się odrębnie w księdze. Podobnie jest ze składkami ZUS i zaliczką (podatkiem) od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenia te bowiem również zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w kwocie brutto.

Natomiast składki ZUS w części finansowanej przez płatnika (tu: pracodawcę i zleceniodawcę) ujmuje się w księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki". Podstawą dokonania zapisu w księdze może być wyciąg bankowy - dokumentuje on bowiem operację zapłaty tych składek na rachunek bankowy ZUS.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60