vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017

Ewidencja księgowa na koncie 64-0

Sposób ewidencji kosztów na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" zależy od przyjętego przez jednostkę rachunku kosztów działalności operacyjnej. Szczegółowa ewidencja tych kosztów może przebiegać w sposób przedstawiony w tabeli.

Prowadząc ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i równocześnie na kontach zespołu 5 jednostki mogą zastosować uproszczenie w księgowaniu kosztów rozliczanych w czasie i ujmować te koszty bezpośrednio na koncie 64-0 (z pominięciem wstępnego ich ujęcia na koncie 40). Ewidencja księgowa wygląda wtedy następująco:

a) zarachowanie kosztów prostych do rozliczenia w przyszłych okresach

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS),

b) odpis w części dotyczącej danego okresu sprawozdawczego

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

oraz równocześnie

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Takie rozwiązanie jednostka może przyjąć tylko wtedy, jeżeli nie będzie to wpływało w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości) i zapis w tej sprawie zawierać będzie dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Jednostki prowadzące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 mogą sporządzać rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego lub porównawczego. Jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, to stosując opisane uproszczenie w ujmowaniu w księgach rachunkowych kosztów rozliczanych w czasie nie uwzględnia salda konta 64-0 przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

Z uproszczenia w ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą skorzystać także jednostki prowadzące ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Polega ono wówczas na tym, że ujmuje się takie koszty bezpośrednio na koncie 64-0 na podstawie źródłowych dowodów dokumentujących ich poniesienie (z pominięciem wstępnego ujmowania ich na koncie 40). Zarachowanie na konto 40 nastąpi wówczas w momencie odniesienia kosztu do okresu sprawozdawczego, którego dotyczy. Jednostki prowadzące ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4 sporządzają wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W przypadku takiej uproszczonej ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, przy ustalaniu zmiany stanu produktów nie uwzględnia się salda konta 64-0.

Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Treść
operacji
Ewidencja kosztów działalności operacyjnej
na kontach
zespołu 4 i 5
tylko na kontach
zespołu 5
tylko na kontach
zespołu 4

Kwota poniesionego kosztu prostego wynikająca z dowodu źródłowego

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów"
- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)

 

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów"
- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)

Zarachowanie kosztu do rozliczenia w czasie

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"

Odpis w części dotyczącej bieżącego okresu sprawozdawczego

- Wn konto zespołu 5
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Wn konto zespołu 5
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60