vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017

Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo

Opłaciliśmy polisę ubezpieczeniową dotyczącą budynku ujętego w ewidencji środków trwałych. Wystawiono ją 3 sierpnia 2017 r. i obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. Jej koszt to 2.900 zł i chcielibyśmy rozliczyć go jednorazowo w sierpniu 2017 r. Czy jest to możliwe w ujęciu bilansowym i podatkowym?

W ujęciu bilansowym generalnie obowiązuje zasada memoriału stanowiąca, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć koszty w okresie, którego dotyczą (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednocześnie z zasady współmierności wynika, że koszty dotyczące przyszłych okresów zaliczane być powinny do aktywów danego okresu sprawozdawczego (art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Aktywa tworzone w celu rozliczenia kosztów przyszłych okresów na okresy, których dotyczą, to czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Zasadniczo więc koszty przyszłych okresów rozlicza się w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Jednak przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki mogą stosować uproszczenia w przypadku, o którym mówi art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. W ramach uproszczeń jednostki mogą zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości, że kwoty kosztów dotyczących przyszłych okresów, które nie są istotne, nie będą rozliczane w czasie, tylko księgowane w okresie sprawozdawczym, w którym je poniesiono.

Koszty ubezpieczeń majątkowych dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych - w sytuacji opisanej w pytaniu obejmują w części lata 2017 i 2018. Jeśli jednak ich kwota jest nieistotna i jednostka ma zapisane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, że nieistotne koszty przyszłych okresów stanowią koszty bilansowe w okresie ich poniesienia, to nie musi ich rozliczać w czasie. Warto przy tym wskazać, że poziom istotności jednostka ustala we własnym zakresie.

Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcie podatkowe sytuacji przedstawionej w pytaniu, to zastosowanie mają przepisy art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) lub art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Regulują one kwestię ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (kosztów pośrednich), takich jak m.in. koszty ubezpieczeń majątkowych. Dla celów podatku dochodowego koszty takie są potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. w odniesieniu do podatników prowadzących księgi rachunkowe - w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednak jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Powstały wątpliwości, czy nieistotne koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy mogą być dla celów podatkowych ujmowane jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów, czy też należy je rozliczyć na lata podatkowe, których dotyczą. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 30 marca 2017 r. na pytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie wynika, że w odniesieniu do kosztów pośrednio związanych z przychodami o ich uwzględnieniu podatkowym decyduje moment ujęcia w kosztach w księgach rachunkowych. Zatem jeśli w sytuacji opisanej w pytaniu jednostka zastosuje uproszczenie i ujmie nieistotny koszt ubezpieczenia jednorazowo w kosztach działalności operacyjnej miesiąca, w którym wystawiono polisę, będzie on kosztem podatkowym w tym samym miesiącu.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka zawarła umowę ubezpieczenia budynku firmowego w dniu 3 sierpnia 2017 r. Polisa obejmuje okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r., a roczna składka wynosi 2.900 zł. 
     
  2. Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wydatek ten jest nieistotny i zostanie ujęty w kosztach w dacie wystawienia polisy. 
     
  3. Jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Polisa ubezpieczeniowa - zapis w sierpniu 2017 r.: 2.900 zł 40 24

Księgowania

Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo

Ujęcie podatkowe

Jednostka ujmie kwotę 2.900 zł w kosztach sierpnia 2017 r.

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60