vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017

Uproszczone rozliczenie ubezpieczenia samochodu osobowego na lata, których dotyczy

Firma osoby fizycznej prowadzi księgi rachunkowe. Właściciel zakupił na cele działalności samochód osobowy o wartości powyżej 100.000 zł i ujął go w ewidencji środków trwałych. Czy w księgach należy ujmować tylko tę część ubezpieczenia AC od tego samochodu, która stanowi koszty podatkowe?

NIE. W księgach rachunkowych ujmuje się w kosztach pełną kwotę składki na ubezpieczenie AC samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w firmie.

Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ograniczenie to dotyczy składek na dobrowolne ubezpieczenie m.in. autocasco, gdyż ich wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Natomiast ustawa o rachunkowości nie przewiduje szczególnych zasad ewidencji kosztów ubezpieczenia dla stanowiących środki trwałe samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 euro. Wydatki na ubezpieczenie takiego samochodu ujmuje się w kosztach działalności operacyjnej w całości, w sposób uzależniony od ich istotności. Jeżeli w ocenie jednostki koszty te stanowią istotną kwotę, podlegają aktywowaniu na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywaniu w koszty operacyjne w równych ratach co miesiąc. Jeśli nie, można zapisać w polityce rachunkowości np., że zostaną odniesione w koszty działalności operacyjnej jednorazowymi zapisami proporcjonalnie do lat, których dotyczą (przykład).

W celu prawidłowego ustalenia dochodu do opodatkowania jednostka może wyodrębnić w ewidencji analitycznej do kont kosztów konta kosztów uwzględnianych (KUP) i nieuwzględnianych (NKUP) podatkowo.

Przykład

Założenia

  1. W przedsiębiorstwie osoby fizycznej zakupiono samochód osobowy o wartości początkowej 125.000 zł, który w sierpniu 2017 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Samochód objęto ubezpieczeniem AC za okres od 10 sierpnia 2017 r. do 9 sierpnia 2018 r. Kwota ubezpieczenia wyniosła 4.000 zł i została uznana przez jednostkę za nieistotną. Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości zostanie odniesiona w koszty w rozliczeniu na lata, których dotyczy. Jednostka odniesie w koszty bilansowe w sierpniu 2017 r. kwotę 1.666,67 zł (5/12 kwoty 4.000 zł), a pozostałe 2.333,33 zł ujmie na koncie 64-0 i rozliczy w koszty w styczniu 2018 r. Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia zgodnie z polisą to 125.000 zł, a kurs sprzedaży euro ogłoszony przez NBP obowiązujący w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wyniósł 4,50 zł/euro (kurs przykładowy). Ustalono część składki stanowiącą koszt podatkowy: (20.000 euro × 4,50 zł/euro) : 125.000 zł = 0,72.
     
  2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej w zespole 4. Dodatkowo stosuje uproszczenie w ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, polegające na ujmowaniu ich bezpośrednio na koncie 64-0, z pominięciem wstępnego ujęcia na koncie 40. Na konto 40 trafiają w momencie rozliczenia z konta 64-0.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Polisa od firmy ubezpieczeniowej dotycząca ubezpieczenia AC - księgowana w sierpniu 2017 r.:
   a) część składki dotycząca 2017 r. stanowiąca koszt podatkowy
       (1.666,67 zł × 0,72)
1.200,00 zł 40  
   b) część składki dotycząca 2017 r. niestanowiąca kosztu podatkowego
       (1.666,67 zł - 1.200,00 zł)
466,67 zł 40
   c) część składki dotycząca 2018 r. 2.333,33 zł 64-0
   d) łączna wartość składki AC 4.000,00 zł   24

Księgowania

Uproszczone rozliczenie ubezpieczenia samochodu osobowego na lata, których dotyczy
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60