vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników

W prowadzonej działalności gospodarczej rozliczam się na podstawie księgi podatkowej. W przyszłym miesiącu po raz pierwszy zamierzam zatrudnić pracownika na umowę o pracę (1/2 etatu) oraz dwie osoby w ramach umowy zlecenia. Czy mam obowiązek prowadzić dla tych osób karty wynagrodzeń?

Przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową jest zobowiązany do prowadzenia imiennych kart przychodów osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, którym wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy. Obowiązek ten nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, choć podatnik może dla tych osób dobrowolnie prowadzić karty wynagrodzeń.

Podatnicy wypłacający pracownikom należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o pdof, są obowiązani prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników. Stanowi o tym § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, czy na część etatu. Ustawodawca nie określił wzoru indywidualnej karty przychodów pracownika, ale w § 5 ust. 2 rozporządzenia wskazano minimalne dane, jakie należy w niej zamieścić:

 • imię i nazwisko pracownika,
   
 • identyfikator podatkowy (numer identyfikacji podatkowej albo numer PESEL),
   
 • miesiąc, w którym nastąpiła wypłata,
   
 • sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto,
   
 • koszty uzyskania przychodu,
   
 • składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
   
 • podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu,
   
 • razem dochód narastająco od początku roku,
   
 • kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy,
   
 • składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
   
 • należną zaliczkę na podatek dochodowy,
   
 • datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Jeżeli przedsiębiorca uzna, że jest taka potrzeba, to może poszerzyć zakres informacji, które zostaną wpisane do kart przychodów.

Przychód ze stosunku pracy powstaje w miesiącu, w którym należności z tego tytułu są wypłacane lub zostają postawione do dyspozycji pracownika. W kartach przychodów należy ujmować należności ze stosunku pracy, które zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w danym miesiącu. Karty te trzeba wypełnić najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego (§ 18 ust. 3 rozporządzenia). W praktyce karty przychodów mogą więc zostać wypełnione najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przychodu pracownika ze stosunku pracy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60