vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

OTRZYMANIE PRZEDSIĘBIORSTWA APORTEM - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą nr 12/2017 z 12 czerwca 2017 r. przyjął stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych (Dz. Urz. MRiF poz. 127), przy czym artykuły zawarte w niniejszym dodatku nie odnoszą się do ustaleń zawartych w tym stanowisku.

Treść ww. stanowiska opublikujemy w formie dodatku specjalnego "Pomocniki Rachunkowości" do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z 20 listopada 2017 r.


Wspólnik wniósł jako pokrycie udziałów do spółki z o.o. przedsiębiorstwo, którego wartość rynkowa jest wyższa od wartości nominalnej przejętych udziałów. Czy mamy tutaj do czynienia z agio, które powinno zwiększyć kapitał zapasowy, czy też z ujemną wartością firmy? Jak w analogicznej sytuacji postąpić w przypadku otrzymania aportem przedsiębiorstwa przez spółkę komandytowo-akcyjną, czy też inną spółkę osobową prawa handlowego, np. spółkę jawną?

OTRZYMANIE PRZEDSIĘBIORSTWA APORTEMOpisany w pytaniu problem został wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 marca 2013 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa. Poniżej prezentujemy treść tego pisma.

"(...) W przypadku nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części zastosowanie mają art. 33 ust. 4 oraz 44d ustawy o rachunkowości. W wyniku tego nabycia może powstać wartość firmy lub ujemna wartość firmy, jeżeli cena nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części jest różna od wartości godziwej przejętych aktywów netto.

Natomiast otrzymanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części jako wkładu niepieniężnego w zamian za udziały powoduje zwiększenie kapitałów (funduszy) własnych spółki, które, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Odpowiednimi przepisami ww. prawa są m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Wykładnia literalna i systemowa art. 154 § 3 i art. 396 § 1 K.s.h. pozwala na wywiedzenie z tych przepisów stwierdzenia, iż z przypadkiem określanym jako agio mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy następuje nabycie udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych po cenie wyższej niż ich cena nominalna. Niezależnie od wielkości kwot faktycznie wpłaconych do spółki lub też wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia objętego przez wspólnika udziału lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo przez akcjonariusza akcji w spółce akcyjnej, na poczet kapitału zakładowego przekazywana jest tylko ta część wniesionego wkładu pieniężnego lub aportu, która odpowiada wartości nominalnej udziałów lub akcji objętych przez daną osobę. Pozostałą nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego spółki, który, podobnie jak kapitał zakładowy, jest funduszem ujmowanym w odrębnej pozycji w pasywach bilansu spółki. Warto przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do przepisu ustrojowego normującego kwestię kapitału zapasowego w spółce akcyjnej (art. 396 § 1 K.s.h.), z przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wynika ustawowa konieczność tworzenia kapitału zapasowego i innych kapitałów "rezerwowych" (art. 154 § 3 zd. 2 jest jedynie przepisem nakazującym dokonanie określonej operacji rachunkowej). Jednakże w praktyce zasady dotyczące tworzenia kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w spółce akcyjnej przyjęły się także w odniesieniu do spółek z o.o.

Natomiast jeżeli chodzi o wnoszenie do spółki komandytowo-akcyjnej aportów o wartości przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów, to należy uwzględnić istnienie dualizmu kapitału w tego typu spółce osobowej. Kapitał podstawowy w spółce komandytowo-akcyjnej, nazywany także kapitałem udziałowym, jest pokrywany wkładami wszystkich wspólników (komplementariuszy i akcjonariuszy spółki) i tworzą go zarówno kapitał zakładowy, jak też inne fundusze. Kapitał zakładowy powstaje wyłącznie z wkładów wnoszonych na pokrycie akcji, natomiast wkłady zasilające inne fundusze nie tworzą kapitału zakładowego. W sytuacji, gdy komplementariusz wnosi wkłady na kapitał zakładowy i obejmuje w zamian akcje spółki, do tych jego wkładów stosuje się przepisy o spółce akcyjnej, w tym również z art. 309 § 2 i art. 396 § 1 K.s.h. regulujące kwestię agio i kapitału zapasowego.

W przypadku natomiast, gdy komplementariusz wnosi wkłady na inne fundusze, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy, wówczas zarówno co do rodzaju takich wkładów, jak też związanych z ich wniesieniem skutków prawnych, należy stosować przepisy o spółce jawnej (art. 126 § 1 pkt 2 K.s.h.).

W pozostałych typach spółek osobowych kapitał zakładowy nie występuje, rozważanie zagadnienia agio w ich kontekście staje się bezprzedmiotowe. W spółkach osobowych prawa handlowego mamy do czynienia z kapitałem (wkładem) właścicieli.

Przytoczone w zapytaniu przepisy art. 33 ust. 4 oraz 44d ustawy o rachunkowości odnoszą się do nabywania jednostki lub zorganizowanej jej części i nie znajdują zastosowania w sytuacji otrzymania przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego w zamian za wydawane udziały lub akcje".

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów w odniesieniu do otrzymania przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego w zamian za wydawane udziały lub akcje nie można stosować przepisów art. 33 ust. 4 oraz art. 44d ustawy o rachunkowości, nie powstanie w związku z tym ujemna wartość firmy. W omawianej sytuacji należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż w spółkach z o.o., akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych (w odniesieniu do wkładów komplementariusza) nadwyżkę otrzymanego wkładu nad wartością nominalną wydanych w zamian udziałów lub akcji (tzw. agio) przelewa się do kapitału zapasowego spółki.

Ponadto w piśmie z 19 grudnia 2013 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, Ministerstwo Finansów uszczegółowiło kwestię wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółek osobowych prawa handlowego, wyjaśniając:

"(...) nabycie jednostki lub zorganizowanej jej części należy odróżnić od otrzymania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części jako wkładu niepieniężnego (aportu).

W przypadku nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części zastosowanie mają art. 33 ust. 4 oraz 44d ustawy o rachunkowości. W wyniku tego nabycia może powstać wartość firmy lub ujemna wartość firmy, jeżeli cena nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części jest różna od wartości godziwej przejętych aktywów netto.

Natomiast otrzymanie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) przez spółkę osobową prawa handlowego (np. spółkę jawną lub komandytową) nie powinno prowadzić do powstania wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 oraz art. 44d ustawy o rachunkowości. Potwierdzeniem tego jest zawarte w poprzedniej odpowiedzi stwierdzenie, że "W pozostałych typach spółek osobowych kapitał zakładowy nie występuje, rozważanie zagadnienia agio w ich kontekście staje się bezprzedmiotowe. W spółkach osobowych prawa handlowego mamy do czynienia z kapitałem (wkładem) właścicieli".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.