vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Osoba fizyczna wniosła do spółki jawnej zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa (pozostała część będzie nadal funkcjonować w ramach tej działalności). W obrębie aportowanych aktywów i pasywów znajdują się również należności i zobowiązania w walucie obcej. Po jakich kursach należy je wyksięgować u wnoszącego, a po jakich przyjąć u otrzymującego aport? U wnoszącego aport różnice kursowe dla celów podatkowych były naliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w spółce jawnej rozliczane są według zasad podatkowych.

Należności i zobowiązania walutowe powinny być włączone do ksiąg jednostki przyjmującej aport w wartości godziwej. Możliwe jest jednak zastosowanie pewnego uproszczenia w tym względzie.

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest transakcją, w ramach której określony i tworzący pewną całość zespół aktywów i pasywów jednostki zostaje przeniesiony do innego podmiotu, w zamian za udziały, jakie właściciel otrzymuje w tym podmiocie. W naszym przypadku, jak wynika z pytania, chodzi nie o całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej, lecz o jego zorganizowaną część. Stan taki sprawia, że przedsiębiorstwo w związku z aportem nie kończy swojej działalności, a zatem nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie ma tu zastosowania).

Aportowane składniki aktywów i pasywów, w tym wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania, wyłączyć należy z ksiąg w wartości, w jakiej figurują w księgach na dzień przeprowadzenia zdarzenia gospodarczego. Nie powstają tu różnice kursowe.

U przyjmującego aport, co do zasady, poszczególne składniki aktywów i pasywów powinny być ujęte w wartościach godziwych, tj. - jak stanowi art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości - w kwocie, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Przyjmowane w formie aportu należności i zobowiązania należałoby przyjąć do ksiąg wyceniając je po kursie średnim NBP z dnia aportu. Taka wycena byłaby bliższa wartości godziwej, niż wycena w wartości historycznej.

Z podatkowego punktu widzenia, przy aportowaniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednostka nabywająca powinna rozliczyć różnice kursowe przy zapłacie przejętych zobowiązań lub zainkasowaniu przejętych należności z uwzględnieniem podatkowych wartości tych zobowiązań i należności, jakie wystąpiły w jednostce przekazującej aport. 

Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwaInnymi słowy - jednostka otrzymująca aport rozpoznaje różnice kursowe w odniesieniu do ostatniej podatkowej wartości historycznej należności i zobowiązań według ksiąg przekazującego aport (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 400/12 - orzeczenie nieprawomocne). Z pytania wynika, że różnice kursowe dla celów podatkowych jednoosobowego przedsiębiorcy były rozliczane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a zatem ostatnią, podatkowo skutkującą ich wyceną była prawdopodobnie ostatnia wycena na dzień bilansowy (przy czym możliwe są też inne częstotliwości wycen: kwartalne i miesięczne). To właśnie do tej ostatniej wyceny należy odnieść się w spółce jawnej, rozpoznając podatkowe różnice kursowe przy zapłacie przejętych aportem należności bądź zobowiązań walutowych.

Jeśli należności i zobowiązania zostaną przyjęte do ksiąg w wartości innej, niż wartość historyczna według ksiąg jednostki wnoszącej, to różnice kursowe dla celów podatkowych będą inne, niż te ustalone dla celów bilansowych. Aby uniknąć tego efektu - w naszej opinii - można zastosować uproszczenie polegające na przyjęciu aportowanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa należności i zobowiązań w wartościach wynikających z ksiąg jednostki przekazującej aport, o ile różnice pomiędzy tą wyceną historyczną a wyceną po kursie średnim NBP z dnia aportu nie są znaczące.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60