vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Rozliczenie zobowiązań wchodzących w skład otrzymanej aportem części przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca wniósł do spółki komandytowej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą środki trwałe, materiały i zobowiązania. W pierwszej wersji aktu notarialnego wyszczególniono aktywa i pasywa oraz ich wartość, na końcu podano wartość wkładu, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania. Sąd gospodarczy zakwestionował treść aktu, uzasadniając że wkład nie spełnia wymogów zorganizowanej części przedsiębiorstwa i powołał się na art. 551 K.c. Akt notarialny poprawiono w ten sposób, że wartość wkładów wspólnika stanowią środki trwałe i materiały. W jaki sposób to przeksięgować? Co zrobić z pozostałymi elementami, takimi jak zobowiązania?

Art. 551 K.c. definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei art. 552 K.c. stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zauważyć należy, że tak zdefiniowane przedsiębiorstwo, a także - mając na uwadze treść art. 552 K.c. - jego zorganizowana część, nie obejmuje zobowiązań, a jedynie składniki aktywów. Pomimo to, przeniesienie przedsiębiorstwa czy jego zorganizowanej części łącznie z zobowiązaniami jest w systemie prawnym znane (np. w prawie podatkowym); jest także często spotykane w praktyce gospodarczej. Jednak z uwagi na powołaną treść art. 551 K.c., z proceduralnego punktu widzenia przeniesienie zobowiązań przynależnych zbywanemu przedsiębiorstwu lub jego zorganizowanej części powinno się odbywać w drodze dodatkowej umowy o przejęcie długu (z uwzględnieniem zgody wierzycieli).

Punktem wyjścia do wskazania, w jaki sposób postąpić w analizowanym przypadku jest ustalenie, czy na spółkę komandytową, do której wniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przechodzą także zobowiązania (co powinno nastąpić - jak wskazaliśmy - w drodze dodatkowej czynności prawnej). Jeśli nie przechodzą - zobowiązania te pozostają w księgach przedsiębiorstwa, z którego wyodrębniano zorganizowaną część, zaś w spółce komandytowej należy zarachować w odpowiedniej kwocie zobowiązania warunkowe z uwagi na brzmienie art. 554 K.c. Jeśli natomiast podpisane zostało dodatkowe porozumienie w sprawie przejęcia zobowiązań, to wartość tych przejętych przez spółkę komandytową zobowiązań wpłynie na jej kapitał własny (kapitał właścicieli), zmniejszając go. Z punktu widzenia zasady przewagi treści ekonomicznej nad formą, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa z towarzyszącą mu umową o przejęcie zobowiązań należy traktować jako jedno zdarzenie gospodarcze.

Z treści pytania wynika, że w drugim akcie notarialnym wyeliminowane zostały zobowiązania z jednoczesnym zwiększeniem o ich wartość kwoty wkładu do spółki. Jeśli zatem jednocześnie zostanie podpisane porozumienie o przejęcie długów przez spółkę komandytową (jak zakładamy, przejście tych długów na spółkę było intencją stron), to skutki zawarcia umowy o przejęcie długów w księgach rachunkowych spółki komandytowej należy ująć następująco:
      - Wn konto 80 "Kapitał właścicieli",
      - Ma odpowiednie konta przejętych zobowiązań.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60