vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Ewidencja nadpłaty podatku od nieruchomości

Jesteśmy spółką z o.o. W sierpniu 2017 r. otrzymaliśmy decyzję o nadpłacie podatku od nieruchomości. Nadpłata wynika z korekt deklaracji za lata 2015-2016. Część nadpłaty urząd miasta zaliczył na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, a część zwrócił na nasze konto bankowe. Jak zdarzenia te ująć w księgach rachunkowych?

Spółki z o.o., jako osoby prawne, są zobowiązane składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w terminie do 31 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku). W sytuacji gdy podatek od nieruchomości został wykazany w nieprawidłowej wysokości, konieczne jest odpowiednie skorygowanie takiej deklaracji.

W księgach rachunkowych nadpłatę podatku od nieruchomości ujmuje się na podstawie deklaracji korygującej za lata ubiegłe. Jeśli kwota korekty (nadpłaty) nie jest istotna, to może - w zależności od tego, jakie zasady jednostka przyjęła do ewidencjonowania korekt nieistotnych kosztów dotyczących lat ubiegłych - zostać zaksięgowana zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" lub konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty).

Natomiast w sytuacji korekty (nadpłaty) istotnej - na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości - wykazuje się ją jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. Odbywa się to zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych).

Zaliczenie całości lub części nadpłaty podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań z tego samego tytułu nie wymaga żadnych zapisów księgowych. Jeżeli jednak nadpłata tego podatku zaliczana jest na poczet zobowiązań podatkowych z innego tytułu, zdarzenie to ewidencjonowane jest na kontach analitycznych prowadzonych w ramach konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Natomiast kwotę nadpłaty zwróconą na konto bankowe jednostka powinna zaksięgować na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Przykład

Założenia

 1. W spółce z o.o. podatek od nieruchomości za 2017 r., zgodnie ze złożoną deklaracją, wynosi 5.200 zł. Do sierpnia br. spółka wpłaciła na konto urzędu z tytułu zobowiązania podatkowego kwotę 2.600 zł (kwota przykładowa).
   
 2. W sierpniu 2017 r. spółka złożyła korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2015-2016, zmniejszające podatek o kwotę 4.300 zł, wnioskując przy tym o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.
   
 3. Zgodnie z decyzją o nadpłacie, kwotę 4.300 zł urząd zaliczył na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
   
 4. Zarówno kwotę podatku od nieruchomości za 2017 r., jak i wynikającą ze złożonych korekt nadpłatę tego podatku za lata 2015-2016, spółka uznała za nieistotne.
   
 5. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za 2017 r. (na podstawie złożonej deklaracji): 5.200 zł 40 22
2. WB - wpłata podatku do urzędu (dla uproszczenia w jednej kwocie za okres od stycznia do sierpnia 2017 r.): 2.600 zł 22 13-0
3. PK - korekta podatku od nieruchomości za lata 2015-2016 (na podstawie złożonych korekt deklaracji): 4.300 zł 22 76-0

Księgowania

Ewidencja nadpłaty podatku od nieruchomości


 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60