vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku dochodowego

Jesteśmy spółką z o.o. W jaki sposób powinniśmy ewidencjonować w księgach rachunkowych miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?

Zasadniczo podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (m.in. spółki komandytowo-akcyjne, spółki z o.o., spółki akcyjne) w trakcie roku podatkowego obliczają i wpłacają na rachunek urzędu skarbowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (por. art. 25 ust. 1 ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Zaliczki te wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatnicy pdop księgują opłacane miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, którego dotyczą, zapisem:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - pdop).

Uregulowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego księguje się pod datą zapłaty zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - pdop),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".


Należny z tytułu prowadzonej działalności podatek dochodowy ujmują w księgach rachunkowych jedynie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.


W trakcie roku zaliczka za dany miesiąc może okazać się niższa od sumy zaliczek za poprzednie miesiące lub może wystąpić strata i nie będzie wtedy zaliczki do zapłaty. Korygowanie zarachowanego podatku dochodowego w trakcie roku nie jest obowiązkowe. Natomiast na koniec roku obrotowego saldo tego konta musi przedstawiać wartość faktycznego podatku zgodną z rocznym zeznaniem podatkowym. Jednak podatnik pdop może podjąć decyzję, że będzie w trakcie roku korygował zapisy na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" do kwoty faktycznie należnej zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc, a na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - pdop) do kwoty rzeczywistych rozrachunków z budżetem z tytułu tego podatku. W takim przypadku różnicę (nadwyżkę) między zapłaconą w ubiegłym miesiącu zaliczką na pdop a zaliczką należną za bieżący miesiąc ujmie:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - pdop),

- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Na dzień bilansowy saldo konta 87 należy uzgodnić z wynikającym z zeznania rocznego podatkiem dochodowym. Jeżeli z zeznania rocznego CIT-8 wynika, że podatek należny za dany rok podatkowy różni się od kwoty podatku zarachowanego i zapłaconego, trzeba dokonać odpowiednich zapisów korygujących:

a) kwota zwiększająca podatek należny za dany rok

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - pdop),

b) kwota zmniejszająca podatek należny za dany rok

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym - pdop),

- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Na dzień bilansowy wartość podatku z konta 87 przeksięgowuje się na wynik finansowy zapisem:

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",

- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Przykład

Założenia

  1. Spółka z o.o. za sierpień 2017 r. ustaliła zaliczkę na pdop (w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące) w kwocie 7.450 zł.
     
  2. Zaliczkę do urzędu skarbowego wpłacono 18 września br.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zarachowanie zaliczki na pdop za sierpień 2017 r. - zapis pod datą 31 sierpnia 2017 r. 7.450 zł 87 22
2. WB - wpłata zaliczki na pdop za sierpień 2017 r. - zapis pod datą 18 września 2017 r. 7.450 zł 22 13-0

Księgowania

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku dochodowego


 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60