vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej

Wystąpiliśmy o częściowe umorzenie zaległości w opłacie za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Obecnie otrzymaliśmy decyzję pozytywną o umorzeniu. Jest już jednak po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. Jak w takim przypadku powinniśmy zaksięgować to umorzenie?

Umorzoną część opłaty środowiskowej ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Czytelnicy powinni ująć ją pod datą decyzji o umorzeniu, tj. w księgach 2017 r.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona przez przedsiębiorców m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, czy składowanie odpadów. Stanowi o tym art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Wnosi się ją za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku (art. 285 ust. 2 tej ustawy).

Opłata środowiskowa należy do zobowiązań publicznoprawnych o charakterze kosztowym. Ewidencjonuje się ją na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub/i koncie zespołu 5. Mimo tego, że jest ona płacona w roku następnym, jej zarachowania należy dokonać zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu w księgach rachunkowych jednostki należy ująć m.in. wszystkie obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że dla celów bilansowych opłata dotycząca 2016 r. powinna była zostać zaksięgowana w kosztach 2016 r.

Istotne jest, że z chwilą umorzenia opłaty środowiskowej nie należy wartości tego umorzenia księgować na zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej. Wielkość tę trzeba natomiast odnieść na dobro pozostałych przychodów operacyjnych w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, w tym dotyczące odpisania m.in. zobowiązań umorzonych, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów, stanowią pozostałe przychody operacyjne. Czytelnicy wartość umorzonej opłaty środowiskowej powinni na podstawie otrzymanej decyzji o umorzeniu ująć zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W omawianej sytuacji decyzja o umorzeniu opłaty środowiskowej za 2016 r. wpłynęła do jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. W takim przypadku skutki tego umorzenia należy w oparciu o art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości zaksięgować w księgach roku obrotowego, w którym informacje te otrzymano. Czytelnicy zaewidencjonują zatem wartość umorzonej opłaty na bieżąco, tj. w księgach rachunkowych 2017 r.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka pod datą 31 grudnia 2016 r. zarachowała w koszty opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 r. w wysokości 12.000 zł (księgowania w tym zakresie pominięto).
     
  2. W marcu 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o częściowe (50%) umorzenie zobowiązania z tego tytułu. Decyzję o umorzeniu otrzymała w sierpniu 2017 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - decyzja o umorzeniu części (50%) opłaty: 6.000 zł 22 76-0

Księgowania

Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej


 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60