vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON

Otrzymałam dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. W jaki sposób ująć to dofinansowanie w księgach rachunkowych? Czy odnieść do przychodów w momencie otrzymania dofinansowania, czy w miesiącu, którego ono dotyczy? Jak należy księgować dofinansowanie z PFRON na przełomie roku - np. należne za grudzień 2017 r., a otrzymane w styczniu 2018 r.?

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ujmowane jest w ewidencji księgowej zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada ta stanowi, iż w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że dofinansowanie z PFRON podlega zaliczeniu do przychodów w miesiącu, którego dotyczy, niezależnie od tego, kiedy jednostka faktycznie je otrzyma. Wartość należnego dofinansowania księguje się zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z PFRON),

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei dla celów podatku dochodowego dofinansowanie z PFRON stanowi przychód podatkowy w dacie jego otrzymania. Wynika to z art. 12 ust. 3e ustawy o pdop i art. 14 ust. 1i ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Z tego względu w przypadku otrzymania np. w styczniu 2018 r. dofinansowania należnego za grudzień 2017 r. u podatników podatku dochodowego od osób prawnych wystąpi przejściowa różnica między przychodami podatkowymi a bilansowymi, skutkująca koniecznością utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy (chyba że podatnicy mogą skorzystać z możliwości odstąpienia od ustalania podatku odroczonego określonej w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości). Rezerwę taką ustala się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych (art. 37 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Są to różnice, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. W ewidencji księgowej rezerwę tę na koniec roku ujmuje się następującym zapisem:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",

- Ma konto 83 "Rezerwy" (w analityce: Rezerwa na odroczony podatek dochodowy).

Przykład

Założenia

  1. Spółka z o.o., która zatrudnia pracowników niepełnosprawnych, otrzymuje z PFRON miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Załóżmy, że dofinansowanie należne za grudzień 2017 r. wyniesie 4.600 zł.
     
  2. Kwota dofinansowania wpłynie na rachunek bankowy spółki (pracodawcy) w styczniu 2018 r.
     
  3. Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostka ustali różnicę przejściową dotyczącą należności od PFRON:

a) wartość bilansowa należności to 4.600 zł,

b) wartość podatkowa należności to 0 zł,

c) powstała różnica przejściowa dodatnia w kwocie 4.600 zł,

d) ustalono rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości 874 zł (tj. 4.600 zł × 19%).

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w grudniu 2017 r.
1. PK - należne z PFRON za grudzień 2017 r. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych: 4.600 zł 22 76-0
2. PK - utworzenie rezerwy na podatek odroczony: 874 zł 87 83
Zapisy w styczniu 2018 r.
1. WB - wpływ dofinansowania na rachunek bankowy: 4.600 zł 13-0 22

Księgowania w grudniu 2017 r.

Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON

Księgowania w styczniu 2018 r.

Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60