vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS

Rozpoczęliśmy działalność gospodarczą i zatrudniliśmy pracowników na umowę o pracę. W jaki sposób powinniśmy ewidencjonować wynagrodzenia oraz składki ZUS płacone od wynagrodzeń tych pracowników? Jak ujmować je w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (rachunek zysków i strat opracujemy w wariancie porównawczym)?

Wartością wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę obciąża się koszty działalności operacyjnej jednostki. Wynagrodzenia księguje się w kwocie brutto, czyli łącznie z potrącanymi z tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (oraz zaliczką na podatek dochodowy). Wynagrodzenia można zaksięgować na podstawie listy płac zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia) lub/i konto zespołu 5,

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Potrącenie składek ZUS w części finansowanej przez pracownika (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotna):

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Składki ZUS w części finansowanej przez zakład pracy ewidencjonuje się w korespondencji z kontem rozrachunkowym z ZUS. W księgach rachunkowych wartość tych składek można zaksięgować w oparciu o listę płac lub dowód PK zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub/i konto zespołu 5,

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).


W księgach rachunkowych koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS należy ujmować w okresie, którego dotyczą, bez względu na faktyczny termin ich zapłaty.


W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wartość wynagrodzeń podlega wykazaniu w pozycji B.V "Wynagrodzenia", a wartość składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz składek na FP i FGŚP w pozycji B.VI "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - w tym emerytalne". Aby ułatwić sporządzenie tego rachunku, wskazane jest wyodrębnić wartość składek w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia). Na koncie tym nie księguje się wówczas w jednej kwocie wszystkich składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, lecz wyodrębnia osobno przynajmniej wartość składek na ubezpieczenie emerytalne. Przykładowo można w analityce wyodrębnić konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka emerytalna) i konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe składki). Można również dokonać bardziej szczegółowego wydzielenia poszczególnych składek ZUS i ujmować je w analityce odrębnie w zależności od rodzaju ubezpieczenia, np. osobno składka emerytalna, składki rentowe, składka wypadkowa, składki na FP i FGŚP (przykład). Decyzja w tej kwestii należy do kierownika jednostki.

Przykład

Założenia

  1. Wynagrodzenie brutto pracownika za sierpień 2017 r. według listy płac wyniosło 4.000 zł. Z wynagrodzenia tego potrącono następujące kwoty:

a) składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika (13,71%): 548,40 zł,

b) składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 310,64 zł,

c) zaliczkę na podatek dochodowy: 287,00 zł.

  1. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz FP i FGŚP wyniosły 824,40 zł, w tym:

a) emerytalna 9,76%: 390,40 zł,

b) rentowe 6,5%: 260,00 zł,

c) wypadkowa 1,80%: 72,00 zł,

d) na FP 2,45% i FGŚP 0,10%: 102,00 zł.

  1. Wynagrodzenie to zostało wypłacone w dniu 31 sierpnia 2017 r., a składki do ZUS opłacone w dniu 15 września 2017 r.
     
  2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Lista płac za sierpień 2017 r.:   
   a) wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 40 23-0
   b) potrącenie składek ZUS: (548,40 zł + 310,64 zł) 859,04 zł 23-0 22
   c) potrącenie zaliczki na podatek dochodowy 287,00 zł 23-0 22
2. PK - zarachowanie składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę:         
   a) emerytalna 390,40 zł 40
   b) rentowe 260,00 zł 40
   c) wypadkowa 72,00 zł 40
   d) FP i FGŚP 102,00 zł 40
   e) łącznie 824,40 zł 22
3. WB - wypłata pracownikowi w dniu 31 sierpnia br. wynagrodzenia w kwocie netto: 2.853,96 zł 23-0 13-0
4. WB - wpłata pod datą 15 września 2017 r. składek do ZUS: (859,04 zł + 824,40 zł) 1.683,44 zł 22 13-0

Księgowania

Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS

Prezentacja w porównawczym rachunku zysków i strat (fragment)

Wyszczególnienie Kwota w złotych
B. Koszty działalności operacyjnej 4.824,40
(...)
V. Wynagrodzenia 4.000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 824,40
- emerytalne 390,40
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60