vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Księgowanie końcówek VAT

W sytuacji gdy księguję fakturę sprzedaży i mam VAT należny, to w deklaracji VAT "obcinam" końcówkę groszy i księguję w zaokrągleniu do pełnych złotych, a różnicę odnoszę do pozostałych przychodów operacyjnych. Czy jeśli przy zaokrągleniu VAT należnego do pełnych złotych w deklaracji trzeba "dołożyć" końcówkę groszy, to powinnam ją zaksięgować na pozostałe koszty operacyjne? Jak należy postępować w przypadku VAT naliczonego?

Różnice groszowe, które występują w związku z zaokrąglaniem w deklaracji VAT zarówno podatku należnego, jak i naliczonego, odnosi się w księgach rachunkowych na konta służące ewidencji pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych.

W ewidencji księgowej rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT prowadzi się najczęściej na kontach szczegółowych wyodrębnionych w ramach konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne". Jednostka może w dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości określonej w art. 10 ustawy o rachunkowości zapisać, że w ciągu danego okresu rozliczeniowego:

a) VAT naliczony z faktur zakupu ujmowany jest po stronie Wn konta 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

b) VAT należny z faktur sprzedaży księgowany jest po stronie Ma konta 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego".

Na koniec danego okresu rozliczeniowego (np. miesiąca), za który jednostka sporządza deklarację VAT, następuje przeksięgowanie VAT naliczonego i należnego dotyczących bieżącego okresu z kont 22-1 i 22-2 na konto 22-3 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT". VAT naliczony księguje się zapisem: Wn konto 22-3 i Ma konto 22-2, natomiast VAT należny ujmuje się: Wn konto 22-1 i Ma konto 22-3. Przeksięgowania tego można dokonać w kwotach figurujących na kontach 22-2 i 22-1 oraz w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, tj. w złotówkach i groszach (tak jak wynika z dowodów źródłowych).

Można także przeksięgowywane kwoty VAT naliczonego i należnego zaokrąglić do pełnych złotych, tak jak wynika z deklaracji VAT (przykład). Podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT należnego i naliczonego wykazuje się bowiem w deklaracji VAT w pełnych złotych. Zaokrąglenia tego dokonuje się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Stanowi o tym art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

Powstałe różnice z zaokrągleń ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" lub koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Jeśli jednostka przeksięgowuje VAT naliczony i należny na konto 22-3 w kwotach wynikających z dowodów źródłowych (czyli w złotówkach i groszach), to różnice te księguje się w korespondencji z kontem 22-3. Z kolei gdy na konto 22-3 są przeksięgowywane wielkości już zaokrąglone do pełnych złotych, to różnice wynikające z zaokrągleń ustala się na kontach 22-2 i 22-1.

Przykład

Założenia

  1. Na dzień 31 sierpnia 2017 r. jednostka posiadała następujące salda na kontach służących ewidencji VAT:

a) saldo Wn konta 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" 17.823,42 zł,

b) saldo Ma konta 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego" 16.129,77 zł.

  1. Za sierpień 2017 r. powstała nadwyżka VAT naliczonego nad należnym w kwocie 1.693 zł (tj. 17.823 zł - 16.130 zł). Jest to wielkość zgodna z deklaracją VAT-7 za sierpień 2017 r.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - rozliczenie VAT naliczonego i należnego za sierpień 2017 r.:      
   a) przeksięgowanie VAT naliczonego  17.823,00 zł 22-3 22-2
   b) przeksięgowanie VAT należnego 16.130,00 zł 22-1 22-3
2. PK - wyksięgowanie zaokrągleń dotyczących:      
   a) VAT naliczonego (17.823,42 zł - 17.823 zł) =  0,42 zł 76-1 22-2
   b) VAT należnego (16.130 zł - 16.129,77 zł) = 0,23 zł 76-1 22-1

Księgowania

Księgowanie końcówek VAT

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60