vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Niezapłacone zobowiązanie inwestycyjne zasądzone wyrokiem sądowym - czy utworzyć rezerwę?

Jak zaksięgować rezerwę utworzoną na zobowiązanie inwestycyjne zasądzone wyrokiem sądowym? Wykonawca inwestycji wystąpił do sądu o zapłatę za wykonane roboty dodatkowe. Faktury za te roboty nie były przez nas księgowane. Zapadł wyrok korzystny dla wykonawcy, w związku z czym wnieśliśmy apelację od tego wyroku. Czy powinniśmy zwiększyć wartość środka trwałego, w sytuacji gdy będziemy musieli zapłacić, na podstawie wyroku sądowego, za wykonane roboty?

Zobowiązanie zasądzone wyrokiem sądowym, związane z budową środka trwałego

Z pytania wywnioskować można, iż jednostka nie zaksięgowała i nie opłaciła faktur za roboty dodatkowe wykonane przez wykonawcę inwestycji. W związku z nieotrzymaniem zapłaty wykonawca wystąpił do sądu o zapłatę za te roboty. Zgodnie z zasądzonym wyrokiem sądowym jednostka powinna zapłacić wykonawcy za wykonane roboty. Od powyższego wyroku jednostka złożyła jednak apelację.

Otrzymane od wykonawcy inwestycji faktury za roboty dodatkowe powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych pytającej jednostki. Co istotne, powinny one zwiększyć wartość budowanego środka trwałego. Wobec wystąpienia robót dodatkowych, końcowa wartość zrealizowanej inwestycji uległa bowiem zmianie.

Faktury za prace dodatkowe związane z budową środka trwałego można ująć zapisem:

   a) wartość brutto - zobowiązanie wobec dostawcy:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) VAT naliczony - jeśli podlega odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto usługi:
      - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Zwracamy przy tym uwagę, że jeśli VAT z powyższych faktur nie podlega w jednostce odliczeniu od VAT należnego, to zwiększy on koszt wytworzenia środka trwałego i zostanie zaksięgowany na koncie 08 "Środki trwałe w budowie".

Rezerwy na przewidywane skutki toczącego się postępowania sądowego

W przedstawionej sytuacji nie ma podstaw do tworzenia rezerwy na zasądzone wyrokiem sądowym zobowiązanie inwestycyjne wobec wykonawcy inwestycji. Zasadne jest utworzenie rezerw, tzw. klasycznych, na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości, ale tylko w stosunku do kosztów postępowania sądowego oraz odsetek za zwłokę w zapłacie.

Biorąc pod uwagę, iż w zależności od charakteru przyszłego zobowiązania, rezerwy odnosi się odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych (por. art. 35d ust. 2 ustawy o rachunkowości), utworzenie takiej rezerwy ewidencjonowane będzie zapisem:

1) rezerwa dotycząca kosztów postępowania sądowego:
- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 83 "Rezerwy",
2) rezerwa w części dotyczącej odsetek:
- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 83 "Rezerwy".

Przykład

I. Założenia:

  1. Jednostka otrzymała od wykonawcy inwestycji faktury za roboty dodatkowe wykonane przez niego w ramach tej inwestycji (budowy środka trwałego). Faktury ujęto w księgach rachunkowych (w przykładzie pominięto ich ewidencję). Kwota brutto zobowiązania za ww. roboty wynosiła: 42.000 zł.
     
  2. Jednostka zakwestionowała jakość wykonanych robót dodatkowych i nie dokonała zapłaty. W związku z tym wykonawca skierował sprawę na drogę sądową.
     
  3. Z uwagi na fakt, że istnieje duże prawdopodobieństwo zasądzenia na rzecz wykonawcy inwestycji dochodzonej przez niego kwoty, jednostka utworzyła rezerwę na przewidywane skutki postępowania, obejmującą:

a) odsetki w kwocie: 2.600 zł,

b) koszty sądowe w kwocie: 4.500 zł.

  1. Według prawomocnego wyroku na rzecz wykonawcy zasądzono:

a) należność główną oraz odsetki w kwocie: 2.900 zł,

b) zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie: 4.000 zł.

  1. Jednostka przelała na rachunek bankowy wykonawcy kwotę: 48.900 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - utworzenie rezerwy na przewidywane skutki toczącego się postępowania sądowego:  
   a) na kwotę odsetek za zwłokę w zapłacie 2.600 zł 75-1 83
   b) na koszty postępowania sądowego 4.500 zł 76-1 83
2. WB - zapłata zasądzonych kwot 48.900 zł 24 13-0
3. PK - zarachowanie kwoty zasądzonych odsetek wyższej od kwoty rezerwy:  
   a) kwota odsetek do wysokości rezerwy figurującej w księgach 2.600 zł 83
   b) nadwyżka zasądzonych odsetek nad kwotą rezerwy: 2.900 zł - 2.600 zł =  300 zł 75-1
   c) kwota zobowiązania ogółem z tytułu zasądzonych odsetek 2.900 zł 24
4. PK - uznanie konta wykonawcy kwotą kosztów postępowania sądowego niższą od kwoty utworzonej rezerwy - w drodze zarachowania w ciężar rezerwy 4.000 zł 83 24
5. PK - rozliczenie kwoty rezerwy przewyższającej kwotę zobowiązania 500 zł 83 76-0

III. Księgowania:

Rezerwy na przewidywane skutki toczącego się postępowania sądowego

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60