vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Kurs waluty przyjmowany do wyceny bilansowej

Rok obrotowy i podatkowy jednostki, dla której usługowo prowadzę księgi rachunkowe, rozpoczął się 1 grudnia 2016 r., a zakończy się 30 listopada 2017 r. Czy dokonując wyceny bilansowej aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powinnam przyjąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień bilansowy, tj. z 29 listopada 2017 r.? Czy taką samą zasadę należy zastosować, jeżeli rok obrotowy byłby tożsamy z rokiem kalendarzowym? Czy przy wycenie bilansowej waluty na rachunku walutowym bierze się pod uwagę otrzymane z banku pismo o stanie środków na tym rachunku na koniec roku, zawierające wycenę według kursu bankowego?

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które posiadają na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, np. należności, zobowiązania, środki pieniężne, mają obowiązek dokonać ich wyceny na ten dzień. Wycena ta przeprowadzana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a mianowicie:

a) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

b) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP.

Wycena ta nie jest zatem przeprowadzana według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień poprzedzający dzień bilansowy, lecz po kursie średnim NBP obowiązującym na ten dzień. Oznacza to, że w jednostce, której rok obrotowy zakończy się 30 listopada 2017 r., powinno przyjąć się do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej średnie kursy NBP obowiązujące na dzień 30 listopada 2017 r.

Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, trzeba przyjąć średnie kursy NBP obowiązujące na dzień 31 grudnia.

W związku z bilansową wyceną aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych mogą powstać różnice kursowe. Zalicza się je generalnie, na mocy art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości, do przychodów finansowych lub kosztów finansowych. W księgach rachunkowych różnice kursowe ewidencjonuje się zatem:

  • dodatnie na koncie 75-0 "Przychody finansowe",
     
  • ujemne na koncie 75-1 "Koszty finansowe".

W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe są odnoszone do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z art. 30 ust. 4, art. 28 ust. 4 i ust. 8 ustawy o rachunkowości.

Istotne jest, że przy wycenie bilansowej nie bierze się pod uwagę otrzymanego z banku pisma o stanie środków na rachunku walutowym na koniec roku, zawierającego wycenę według kursu bankowego. Porównuje się saldo konta 13-1 "Rachunek walutowy" i ogólną wartość waluty przeliczoną kursem średnim NBP na dzień bilansowy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60