vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Ujęcie kredytów w bilansie

Nasza firma posiada limit debetowy w rachunku bieżącym. Jak należy ująć w bilansie według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo kredytowe pozostające na dzień bilansowy na koncie 13-0 "Rachunek bieżący"?

Korzystanie z przyznanego debetu w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 13-0 "Rachunek bieżący". Gdy na dzień bilansowy na koncie tym pozostaje saldo Ma oznaczające kwotę wykorzystanego kredytu, to w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy należy je ująć po stronie pasywów w pozycji B.III.3 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki".

Jeśli jednostka stosuje do wyceny zobowiązań z tytułu kredytu art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, to powinna je wycenić w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z należnymi do dnia bilansowego odsetkami, również tymi, które nie wymagają jeszcze zapłaty. Jeżeli termin płatności odsetek naliczonych na dzień bilansowy, a nienotyfikowanych przez bank, przypada na rok następny, to mogą one zostać ujęte na koncie 75-1 "Koszty finansowe" (zakładając, że kredyt w rachunku bieżącym przeznaczono na cele obrotowe) oraz wyodrębnionym koncie analitycznym do konta 13-0.


Posiadamy w księgach rachunkowych kredyt, który będzie spłacany do 2020 r. Czy w księgach i bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości powinniśmy ująć odsetki od tego kredytu wymagalne do 31 grudnia 2017 r., czy także za następne lata?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, wycena kredytu bankowego na dzień bilansowy dokonywana jest w kwocie wymagającej zapłaty. Oznacza to, że na dzień bilansowy na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" powinna figurować kwota kredytu pozostająca do zapłaty na ten dzień, powiększona o odsetki należne na dzień bilansowy. Przy czym chodzi tu zarówno o odsetki, które wymagają zapłaty do tego dnia, jak i te, które wymagają zapłaty w okresie późniejszym, ale dotyczą 2017 r. Zgodnie bowiem z zasadą memoriału w księgach rachunkowych danego roku należy ująć m.in. wszystkie koszty dotyczące tego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Odsetki od kredytu zarachowuje się zasadniczo na konto 75-1 "Koszty finansowe", chyba że dotyczą kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w związku z budową czy zakupem środków trwałych lub zakupem wartości niematerialnych i prawnych - wtedy odsetki za okres przed przyjęciem ich do używania zwiększają wartość początkową tych składników majątku (art. 28 ust. 8 ustawy). Odsetki te księguje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", gdy dotyczą budowy lub zakupu środków trwałych, lub na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", gdy dotyczą zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Drugostronnie odsetki te ewidencjonuje się generalnie na koncie kredytu, tj. 13-4. Odsetki nienotyfikowane przez bank jednostka może ująć na odrębnym koncie analitycznym prowadzonym do konta 13-4, aby nie utrudniać uzgodnienia sald z bankiem, albo np. na koncie 65.

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zobowiązanie z tytułu kredytu, powiększone o kwotę odsetek należnych do tego dnia, wykazuje się w podziale na część:

  • krótkoterminową (wymagającą zapłaty w 2018 r.), w pozycji B.III.3 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" oraz
     
  • długoterminową (płatną w 2019 r. i dalszych), w pozycji B.II.3 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki".

Przykład

Jednostka zaciągnęła w październiku 2017 r. kredyt obrotowy na kwotę 180.000 zł, który będzie spłacany do 2020 r. (3 lata - od listopada 2017 r. do października 2020 r.). Załóżmy, że na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. kwota kredytu pozostała do spłaty wynikająca z konta 13-4 "Kredyty bankowe" wyniesie 170.000 zł (z tego 60.000 zł ma zostać spłacone w 2018 r., a 110.000 zł w latach 2019-2020). Pod tą datą zostaną ujęte w księgach odsetki od kredytu dotyczące grudnia 2017 r., nienotyfikowane przez bank (termin ich zapłaty przypada na 2018 r.), w kwocie 460 zł zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki nienotyfikowane przez bank).

W pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości na dzień 31 grudnia 2017 r., jednostka wykaże zobowiązanie z tytułu kredytu w kwocie 60.460 zł, tj. 60.000 zł + 460 zł, w pozycji B.III.3 lit. a) i w kwocie 110.000 zł w pozycji B.II.3 lit. a).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
17
19
21
24
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60