vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Wycena akcji na dzień bilansowy

Jesteśmy jednostką, która spełnia warunki do uznania jej za jednostkę mikro. Mimo to nie chcemy korzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017 r. i nie podjęliśmy decyzji o przyjęciu statusu jednostki mikro. Czy w związku z tym możemy posiadane akcje zakwalifikowane do aktywów długoterminowych wyceniać w cenach rynkowych, czy musimy wycenić je w wartości historycznej?

Aby jednostka mogła zostać uznana za jednostkę mikro i korzystać z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla tego typu jednostek, niezbędne jest spełnienie przez nią warunków określonych w art. 3 ust. 1a lub ust. 1b ustawy. Jednym z nich jest podjęcie przez organ zatwierdzający decyzji o przygotowaniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej przewidzianej dla jednostek mikro. Należy pamiętać, że w przypadku tych jednostek wycena aktywów i pasywów następuje w wartościach historycznych, np. w odniesieniu do akcji - w cenie nabycia. Jednostki mikro nie mogą bowiem dokonywać wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia, co wynika wprost z art. 28a ustawy o rachunkowości.

Warto dodać, że z projektu z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wynika, iż więcej podmiotów będzie mogło przyjąć w myśl prawa bilansowego status jednostek mikro. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W jednostce Czytelników nie została podjęta decyzja o sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla jednostek mikro. W związku z tym nie obowiązuje jej wymieniony art. 28a ustawy o rachunkowości, nakazujący wycenę aktywów i pasywów w wartościach historycznych. Zakładając, że jednostka w oparciu o art. 28b ustawy o rachunkowości nie stosuje do wyceny aktywów finansowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), posiadane akcje zaliczone do aktywów długoterminowych powinna wycenić na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu długoterminowe aktywa finansowe podlegają na koniec roku wycenie w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej albo skorygowanej cenie nabycia (jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności). Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Oznacza to, że skutki przeszacowania akcji długoterminowych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości akcji uprzednio przeszacowanych do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60