vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Prezentacja należności w bilansie

Należności w bilansie wykazuje się w aktywach trwałych lub obrotowych w zależności od terminu ich zapłaty. Na dzień bilansowy należności powinny być zinwentaryzowane i właściwie wycenione, z uwzględnieniem zasady ostrożności.

Inwentaryzacja

Należności należy zinwentaryzować na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Zasadniczo dokonuje się tego drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald. Można rozpocząć ją 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończyć do 15. dnia następnego roku. Jednak należności sporne i wątpliwe, należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych oraz takie, co do których nie udało się uzyskać potwierdzenia salda od kontrahentów, należy zinwentaryzować drogą weryfikacji. Weryfikacja powinna mieć miejsce na ostatni dzień roku obrotowego. Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Pisma z prośbą o potwierdzenie salda należności w ramach inwentaryzacji za 2017 r. można było wysyłać już od 1 października 2017 r. i może to trwać do 15 stycznia 2018 r., zamieszczając w nich wynikający z ksiąg rachunkowych stan należności na dzień przypadający w tym okresie (w praktyce na ostatni dzień miesiąca przypadającego w tym okresie). Odpowiedzi na te pisma mogą wpływać do jednostki także po 15 stycznia 2018 r. Graniczną datą dla uzyskania potwierdzeń sald w ramach inwentaryzacji rocznej jest 85. dzień po dniu bilansowym, do którego należy sporządzić zestawienie obrotów i sald księgi głównej za rok obrotowy, uwzględniające rozliczenie wyników inwentaryzacji (art. 24 ust. 5 pkt 2art. 27 ust. 2 ustawy). W odniesieniu do inwentaryzacji za 2017 r. jest to 26 marca 2018 r. W sytuacji gdy nie wpłynie do jednostki odpowiedź na pismo z prośbą o potwierdzenie salda należności albo z odpowiedzi będzie wynikało, że jest ona przez dłużnika kwestionowana (sporna), konieczna okaże się weryfikacja należności, którą jednostka musi zdążyć przeprowadzić i rozliczyć także do 26 marca 2018 r.

Wycena bilansowa

Należności w księgach rachunkowych figurują w wartości nominalnej np. na kontach: 20 "Rozrachunki z odbiorcami", 22 "Rozrachunki publicznoprawne", 23 "Rozrachunki z pracownikami", 24 "Pozostałe rozrachunki". Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Kwota wymaganej zapłaty oznacza doprowadzenie należności do kwoty, której uregulowania jednostka oczekuje, tj. powiększenie jej m.in. o naliczone odsetki (Wn konto rozrachunkowe, Ma konto 75-0 "Przychody finansowe"), kary umowne (Wn konto rozrachunkowe, Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"). W odniesieniu do roszczeń spornych, po wygraniu sprawy w sądzie, kwotę wymaganej zapłaty może zwiększać m.in. zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego (Wn konto rozrachunkowe, Ma konto 76-0).

W sytuacji gdy należność wyrażona jest w walucie obcej, na dzień bilansowy należy ją wycenić po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe zasadniczo odnosi na konto 75-1 "Koszty finansowe" lub konto 75-0 "Przychody finansowe".

Zgodnie z zasadą ostrożności kwotę należności trzeba urealnić na dzień bilansowy i zaprezentować ją w bilansie w prawdopodobnej do ściągnięcia kwocie. Oznacza to potrzebę dokonania odpisów aktualizujących w odniesieniu do należności (lub ich części), których uzyskanie jest wątpliwe. Dokonując oceny należności pod tym kątem, należy uwzględnić stan wiedzy jednostki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Trzeba pamiętać, że samo opóźnienie w zapłacie nie stanowi jeszcze przesłanki do objęcia należności odpisem aktualizującym, muszą zaistnieć przesłanki wskazujące na ryzyko nieuzyskania zapłaty, np. kwestionowanie należności przez dłużnika czy postawienie dłużnika w stan upadłości. Sytuacje, w których dokonuje się odpisu aktualizującego, wskazuje art. 35b ust. 1 ustawy. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących od należności publicznoprawnych oraz od właścicieli (wspólników).

Odpisy aktualizujące księguje się na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności" i drugostronnie na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" (w części dotyczącej należności głównej, ewentualnych naliczonych kar umownych, zasądzonych kosztów postępowania sądowego itp.) lub 75-1 "Koszty finansowe" (w części dotyczącej odsetek). Jeśli należność wyrażona w walucie obcej objęta odpisem aktualizującym została wyceniona na dzień bilansowy kursem średnim NBP obowiązującym w tym dniu, co spowodowało powstanie różnic kursowych, ujętych na koncie 75-1 (ujemne) lub 75-0 (dodatnie), to różnice te korygują dokonany odpis aktualizujący - zwiększają go dodatnie różnice (Wn konto 75-1, Ma konto 28), a zmniejszają ujemne (Wn konto 28, Ma konto 75-0).

Należności w bilansie wykazuje się w wartości wynikającej z konta rozrachunkowego po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ujęte na koncie 28.

Przykład

Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności skierowanej na drogę sądową. Wartość tej należności w wysokości kwoty zgłoszonej sądowi i ujętej na koncie 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej" wynosi 15.000 zł. Wysokość odpisu aktualizującego wynosi również 15.000 zł. Jednostka posiada także należność skierowaną na drogę sądową w wysokości 8.000 zł. Na tę należność spółka nie utworzyła odpisu, ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo jej odzyskania.

Jednostka dokonała w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej w wysokości 15.000 zł, następującym zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
17
19
20
24
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.