vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Wycena bilansowa zobowiązań

Zobowiązania na dzień bilansowy należy zinwentaryzować i wycenić, zasadniczo w kwocie wymagającej zapłaty. W bilansie prezentuje się je w pasywach jako długo- lub krótkoterminowe, w zależności od terminu ich zapłaty.

Inwentaryzacja

Zobowiązania wobec kontrahentów mogą zostać zinwentaryzowane na koniec roku poprzez uczestnictwo w uzgodnieniu sald rozrachunków - jeśli wierzyciel przyśle do dłużnika pismo z prośbą o potwierdzenie salda swoich należności, to dokonanie przez dłużnika pisemnego potwierdzenia tego salda powoduje zinwentaryzowanie salda należności u wierzyciela i zobowiązania u dłużnika. Trzeba jednak podkreślić, że z inicjatywą uzgodnienia rozrachunków występuje wierzyciel (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Dłużnik oczekuje na przysłanie przez wierzyciela pisma z prośbą o potwierdzenie salda. Jeśli pismo to nie nadejdzie, dłużnik nie ma obowiązku wysyłania potwierdzenia salda swojego zobowiązania do wierzyciela. Wtedy zobowiązania inwentaryzuje drogą weryfikacji (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Należy przy tym pamiętać, że zobowiązania od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych czy z tytułów publicznoprawnych podlegają inwentaryzacji wyłącznie drogą weryfikacji (wierzyciel nie inwentaryzuje ich drogą potwierdzenia salda). Inwentaryzacja zobowiązań w drodze weryfikacji za 2017 r. odbywa się według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wycena bilansowa

Zobowiązania figurują w księgach rachunkowych w wartości nominalnej na kontach: 21 "Rozrachunki z dostawcami", 22 "Rozrachunki publicznoprawne", 23 "Rozrachunki z pracownikami" (w tym 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"), 24 "Pozostałe rozrachunki". Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się generalnie w kwocie wymagającej zapłaty. Jednak zobowiązania finansowe (w tym z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych) wycenić należy według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości).

Wycena w kwocie wymagającej zapłaty wierzycielowi według stanu na dzień bilansowy skutkuje koniecznością naliczenia odsetek umownych lub ustawowych od zobowiązań, w tym z tytułu zwłoki w zapłacie. Odsetki te zarachowuje się zasadniczo na konto 75-1 "Koszty finansowe", z wyjątkiem dotyczących zobowiązań z tytułu budowy środków trwałych czy inwestycji w nieruchomości oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych za okres przed przyjęciem ich do używania - odsetki te, zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy, zwiększają wartość początkową tych składników majątku. Księguje się je na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", gdy dotyczą budowy środków trwałych lub nieruchomości inwestycyjnych, albo na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", gdy dotyczą zakupu wartości niematerialnych i prawnych (z racji tego, że nakłady na nabycie tych składników majątku przed oddaniem ich do używania księguje się na koncie 30 "Rozliczenie zakupu", a nie 08).

Odsetki z tytułu umów o dostawy towarów i usług nalicza się zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) lub art. 481 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Wartość bilansową zobowiązania może też zwiększyć zryczałtowana rekompensata w wysokości 40 euro za koszty dochodzenia należności, naliczana zgodnie z ustawą o terminach zapłaty, którą księguje się na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Jeżeli zobowiązania wyrażone są w walucie obcej, na dzień bilansowy należy je przeliczyć według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień bilansowy. Różnice kursowe odnosi się na konto 75-1 "Koszty finansowe" lub konto 75-0 "Przychody finansowe", z wyjątkiem różnic kursowych dotyczących zobowiązań z tytułu budowy środków trwałych czy inwestycji w nieruchomości oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych powstałych przed przyjęciem ich do używania. Naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe od zobowiązań dotyczących środków trwałych i inwestycji w nieruchomości księguje się na koncie 08, a wartości niematerialnych i prawnych na koncie 65.

Jeśli chodzi o zobowiązania finansowe, należy generalnie wyceniać je w skorygowanej cenie nabycia, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Obliczenie prawidłowej wartości zobowiązań finansowych zgodnie z przepisami wskazanego rozporządzenia jest jednak skomplikowane. Rozporządzenia tego nie muszą stosować jednostki spełniające warunki wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym przepisu tego nie stosuje się do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy, a także do jednostek mikro.

W bilansie jako zobowiązania długoterminowe prezentuje się te, które powstały z innych tytułów niż dostawy i usługi, a termin ich płatności przypada w całości lub w części po roku od dnia bilansowego. W odniesieniu do bilansu na dzień 31 grudnia 2017 r. - są to zobowiązania przypadające do spłaty w 2019 r. i dalej. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania, które są płatne w całości lub w części w ciągu roku od dnia bilansowego (w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2017 r. - te, które są płatne w 2018 r.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.