vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?

Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki

Według przepisów ustawy o rachunkowości, rachunkowość jednostki obejmuje między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych (por. art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada osoba, która przyjęła odpowiedzialność za rachunkowość jednostki oraz kierownik tej jednostki.

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Również w przypadkach, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, za ich zgodą - kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Przyjęcie odpowiedzialności za rachunkowość przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej oraz nie może dotyczyć przyjęcia odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury (por. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za kierownika jednostki uważa się tę osobę (zob. art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Uwaga: Niestosowanie się do wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego może skutkować karami określonymi w art. 77 pkt 2 tej ustawy.

W świetle tego przepisu, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie.

Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym

Potwierdzenie przejęcia odpowiedzialności za rzetelność i jasność ujętych informacji liczbowych oraz słownych w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także ich zgodność z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości wyrażają złożone na tym sprawozdaniu podpisy. Podpisanie sprawozdania finansowego oznacza, że sprawozdanie jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, iż sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (por. art. 52 ust. 2 ww. ustawy).

Przykład

W spółce z o.o. "Y" zarząd liczy trzy osoby. Jeden z członków zarządu nie mieszka w Polsce i uzyskanie od niego podpisu może być utrudnione. Czy na sprawozdaniu finansowym muszą podpisać się wszyscy członkowie zarządu, czy tylko prezes?

Jeżeli organ jednostki jest wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Nawet, jeśli uzyskanie podpisu od członka zarządu może być utrudnione, to ustawa wymaga, aby sprawozdanie finansowe podpisali wszyscy jego członkowie bez wyjątków.

Sprawozdanie finansowe podpisuje się, podając zarazem datę podpisu (zob. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Co do zasady własnoręczne podpisy osób zobowiązanych do podpisania sprawozdania finansowego powinny się znaleźć na poszczególnych elementach wchodzących w skład tego sprawozdania, tj.: bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, a także (jeśli wymagają sporządzenia) na zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Nie ma obowiązku podpisywania każdej strony sprawozdania finansowego. Własnoręczne podpisy stawia się na ostatniej stronie każdego elementu wchodzącego w skład sprawozdania, zaś pozostałe strony, aby zapobiec ewentualnej zmianie treści dokumentu - są parafowane - najczęściej przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dodajmy, iż do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy sporządzanego przez jednostki określone w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - kierownik jednostki dołącza sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie z działalności podpisuje wyłącznie kierownik jednostki (nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli nie jest członkiem zarządu jednostki).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
18
19
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.