vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Ujęcie w księgach kosztów badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. W październiku 2017 r., po podpisaniu umowy z firmą audytorską, zapłaciliśmy 40% zaliczkę na poczet badania. Badanie zostanie wykonane na przełomie maja i czerwca 2018 r. Czy postąpiliśmy prawidłowo, jeśli nie utworzyliśmy rezerwy na koszty tego badania w księgach rachunkowych 2017 r.?

Na koszty badania sprawozdania finansowego nie tworzy się rezerwy w formie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wydatki z tego tytułu powinny obciążyć koszty w okresie, w którym została wykonana usługa badania.

Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka, której sprawozdanie podlega badaniu. Ujmuje się je w ciężar kosztów działalności operacyjnej i odnosi na konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce) lub/i konto 55 "Koszty zarządu".

Istotne jest, że koszty badania sprawozdania finansowego ewidencjonuje się na bieżąco bez konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na mocy art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności m.in. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Byłoby uzasadnione utworzenie w księgach 2017 r. rezerwy na koszty badania sprawozdania za 2017 r., gdyby znaczna jego część została przeprowadzona w 2017 r. Jednak badanie rocznego sprawozdania finansowego nie może zostać wykonane przed sporządzeniem tego sprawozdania. Z uwagi na to, że sprawozdanie finansowe opracowuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego - czyli w podmiotach, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe za 2017 r. należy przygotować do końca marca 2018 r. - usługa badania jest realizowana głównie w roku następnym, czyli w tym przypadku w 2018 r. (wyjątek stanowi jedynie udział biegłego rewidenta w czynnościach inwentaryzacyjnych, który mógł mieć miejsce w 2017 r.). Z tego względu kosztami badania sprawozdania finansowego za 2017 r. należy obciążyć koszty w 2018 r.

Gdy jednostka w 2017 r. zapłaciła firmie audytorskiej zaliczkę na badanie sprawozdania finansowego, wówczas po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" figurowało na koniec 2017 r. saldo Wn oznaczające wartość netto zapłaconej kwoty. Saldo to podlega rozliczeniu w księgach 2018 r. po zakończeniu badania sprawozdania i otrzymaniu faktury końcowej.

Przykład

Założenia

 1. W październiku 2017 r. jednostka zawarła z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. Zgodnie z umową cenę brutto za wykonanie usługi ustalono na kwotę 15.990 zł, przy czym firmie audytorskiej wpłacono zaliczkę na badanie w kwocie 40% ceny usługi, tj. 6.396 zł.
   
 2. Z otrzymanej faktury zaliczkowej wynikało, że wartość brutto zaliczki to 6.396 zł (w tym VAT naliczony 1.196 zł). Fakturę tę ujęto w księgach zapisem:

a) wartość brutto 6.396 zł

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.196 zł

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

 1. Na koniec roku na koncie 30 pozostało saldo Wn w kwocie 5.200 zł wyrażające wartość netto zapłaconej zaliczki.
   
 2. Załóżmy, że w czerwcu 2018 r. po zakończeniu badania jednostka otrzyma fakturę końcową na kwotę brutto 9.594 zł (w tym VAT naliczony 1.794 zł).
   
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura końcowa za badanie sprawozdania:
   a) pozostała wartość zobowiązania 9.594 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.794 zł 22-2 30
2. PK - zarachowanie w koszty wartości usługi: 13.000 zł 40 30

Księgowania

Ujęcie w księgach kosztów badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60