vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Ujęcie w księgach kosztów badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. W październiku 2017 r., po podpisaniu umowy z firmą audytorską, zapłaciliśmy 40% zaliczkę na poczet badania. Badanie zostanie wykonane na przełomie maja i czerwca 2018 r. Czy postąpiliśmy prawidłowo, jeśli nie utworzyliśmy rezerwy na koszty tego badania w księgach rachunkowych 2017 r.?

Na koszty badania sprawozdania finansowego nie tworzy się rezerwy w formie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wydatki z tego tytułu powinny obciążyć koszty w okresie, w którym została wykonana usługa badania.

Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka, której sprawozdanie podlega badaniu. Ujmuje się je w ciężar kosztów działalności operacyjnej i odnosi na konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce) lub/i konto 55 "Koszty zarządu".

Istotne jest, że koszty badania sprawozdania finansowego ewidencjonuje się na bieżąco bez konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na mocy art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności m.in. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Byłoby uzasadnione utworzenie w księgach 2017 r. rezerwy na koszty badania sprawozdania za 2017 r., gdyby znaczna jego część została przeprowadzona w 2017 r. Jednak badanie rocznego sprawozdania finansowego nie może zostać wykonane przed sporządzeniem tego sprawozdania. Z uwagi na to, że sprawozdanie finansowe opracowuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego - czyli w podmiotach, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe za 2017 r. należy przygotować do końca marca 2018 r. - usługa badania jest realizowana głównie w roku następnym, czyli w tym przypadku w 2018 r. (wyjątek stanowi jedynie udział biegłego rewidenta w czynnościach inwentaryzacyjnych, który mógł mieć miejsce w 2017 r.). Z tego względu kosztami badania sprawozdania finansowego za 2017 r. należy obciążyć koszty w 2018 r.

Gdy jednostka w 2017 r. zapłaciła firmie audytorskiej zaliczkę na badanie sprawozdania finansowego, wówczas po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" figurowało na koniec 2017 r. saldo Wn oznaczające wartość netto zapłaconej kwoty. Saldo to podlega rozliczeniu w księgach 2018 r. po zakończeniu badania sprawozdania i otrzymaniu faktury końcowej.

Przykład

Założenia

 1. W październiku 2017 r. jednostka zawarła z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. Zgodnie z umową cenę brutto za wykonanie usługi ustalono na kwotę 15.990 zł, przy czym firmie audytorskiej wpłacono zaliczkę na badanie w kwocie 40% ceny usługi, tj. 6.396 zł.
   
 2. Z otrzymanej faktury zaliczkowej wynikało, że wartość brutto zaliczki to 6.396 zł (w tym VAT naliczony 1.196 zł). Fakturę tę ujęto w księgach zapisem:

a) wartość brutto 6.396 zł

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.196 zł

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

 1. Na koniec roku na koncie 30 pozostało saldo Wn w kwocie 5.200 zł wyrażające wartość netto zapłaconej zaliczki.
   
 2. Załóżmy, że w czerwcu 2018 r. po zakończeniu badania jednostka otrzyma fakturę końcową na kwotę brutto 9.594 zł (w tym VAT naliczony 1.794 zł).
   
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura końcowa za badanie sprawozdania:
   a) pozostała wartość zobowiązania 9.594 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.794 zł 22-2 30
2. PK - zarachowanie w koszty wartości usługi: 13.000 zł 40 30

Księgowania

Ujęcie w księgach kosztów badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.